Majoriteten av de som får skiveutglidning og som må sykemeldes eller på sykehus er i alderen 34 til 49 år.

Det viser seg at sjansen for å få skiveutglidning er dobbelt så stor i visse yrker om vi sammenligner med det som er normalt. I tillegg til rørleggere er de som legger gulv veldig utsatt. Det samme er murere.

De viktigste årsakene til dette kommer av at yrket består i fysisk, hardt arbeid og mange tunge løft. Mange, spesielle arbeidsstillinger der man må vri på kroppen er en annen årsak til skiveutglidning og vondt i ryggen.
260 000 bygningsarbeidere i forskjellige kategorier har deltatt i undersøkelsen som har vært ledet av Jens Wahlstrøm ved universitet i Umeå.

Den svenske undersøkelsen publiseres i tidsskriftet Spine.