Aker Brygge er første omfattende tiltak og skal gjennom en total opprusting for bl.a. å kunne presenteres i beste ENØK klasse.

- Ut fra en overordnet helhetsvurdering har vi besluttet å ta inn over oss morgendagens krav til miljø- og samfunnsansvar i vår eiendomsportefølje. Vi går i retning høyeste klassifisering, som representerer minimum B klasse for eksisterende bygg og A klasse for nybygg samt BREEAM NOR klassifisering «very good» eller bedre, forteller Fredrik W. Baumann, direktør for utvikling hos NPRO til vvs-forum.

Store bygningsmasser
Som landets største børsnoterte eiendomsselskap satser dermed NPRO på å tilby bygg med høyeste energikvalitet. Mye tyder på at dette kan bli et avgjørende kort i kampen om kundene i nær framtid. Man regner med at bygninger som ikke befinner seg i på A eller B nivåer rett og slett vil bli vanskelig å få leid ut.

- Om det ikke skal holde høyeste nivå må det være andre svært åpenbare kvaliteter ved et bygg, som en ekstremt god beliggenhet, understreker Baumann.

For å komme raskt på banen setter man innsatsen inn på to nivåer. Det foregår et separat arbeid med å se særlig på styring av energibruk og åpenbare tiltak. Dette innebærer blant annet å oppgradere og omprogrammere styresystemene og skifte ut installasjoner som ikke holder mål rent energiøkonomisk.

- Dette gir umiddelbare gevinster, vi sørger for å ikke bruke mer energi enn nødvendig og stanser fyring for kråka. Samtidig planlegger vi langsiktig for mer omfattende tiltak. Vi ser da på alle mulige tiltak og prioriterer mulighetene sammen med vår gode miljørådgiver Tor Olsen i AF miljø –og energiteknikk. Det er ofte tiltakene vil krever oppgradering av selve bygningskroppen, meddeler Baumann.

Total makeover
Slike tiltak innebærer ofte mer eller mindre nye fasader med utskifting av vinduer, tilleggsisolering og god tetting, mer effektive ventilasjonssystemer med god varmegjenvinning, VAV styring, vannbåren varme, varmepumper, sjøvannspumper, energibrønner, aktiv bruk av dagslys og omfattende smarte styringssystemer.
Her er man godt i gang allerede og de store prosjektene befinner seg i hovedstaden, som ved siden av Aker Brygge er å finne på Skøyen.

- Ja, vi er godt i gang med arbeidet å prosjektere, og akkurat nå er vi i gang med en stor energisentral på Aker Brygge, ombyggingene vi ta fart ut på vårparten, så det blir en god del jobb fremover, men det vil betale seg, det er vi sikre på, sier Baumann.

Det er både private og offentlige aktører som er kunder og primære målgruppe for eiendomsgiganten. Målsettingen er å oppnå minimum nivå B på alt som bygges om og minimum nivå A på nye prosjekter. I praksis er et ikke stå stor forskjell på de øverste to nivåene.

- Hvilken energiklasse et bygg havner har også sammenheng med bruken, og avhenger således på at både gårdeier og leietaker har samme mål, forteller Baumann.