Da VVS- forum treffer Henriksen, er han i ferd med å installere en sisterne i et nytt bolighus i Fredrikstad. Det er hans andre montering med ramme mot lekkasjesikring.

- Dette er den andre sisternen jeg monterer i våtrom uten sluk, og jeg føler at dette blir en håpløs jobb på flere måter. Det blir ikke godt nok slik jeg ser det med en plastramme som spriker i alle retninger, og en drenering i bunn som er alt annet en sikker uten kassa full av silikon. Så denne løsningen gir meg ikke trygghet, og jeg går ikke fra denne jobben med noen god følelse. Slik skal det jo ikke være, sier Henriksen i Kråkerøy Rør.
- Jeg lurte først på om det var meg det var noe galt med siden dette tok slik tid, men har snakket med både kollegaer og andre rørleggere i andre firmaer, og de gir også uttrykk for samme frustrasjon som meg.

Saken fortsetter under bildet:

Denne plastrammen rundt sisternene hvor det er store sprik i rammen, innbyr jo ikke akkurat til lekkasjesikkerhet.

Plastrammen skaper frustrasjon
I følge TEK 10 skal det nå i nye bygg være plastramme med drenering i bunnen på sisterner som står i våtrom uten sluk. Intensjonen er at det skal bidra til å redusere vannskader.
Men skal man ta tilbakemeldingene fra rørleggerne på alvor, er altså dette på ingen måte en god løsning.

- Jeg gjør alt etter forskriftene og bruksanvisningen. Rammen skal stå 100 prosent i støtte jamt med veggen. Men plasten er ikke kompakt nok, og det kan oppstå lekkasjer. Jeg er veldig usikker på om denne konstruksjonen holder mål på sikt. Produktene som følger med til plastrammen er for små, pakninger og utjevningsforingene som skal stå foran på rørføringene i forkant gir ikke mye rom for feilmarginer. Ved små slag mot rammen kan det bli lekkasje, da det er store muligheter for at dette kan bevege seg, og dermed skape spenning som igjen kan medføre at flisene sprekker, sier en oppgitt Henriksen.

En bunn full av silikon
Men den største usikkerheten finnes i bunn av plastrammen i følge den unge rørleggeren fra Kråkerøy Rør. Rørføringene gjennom plasten gir alt annet en trygghetsfølelse, påpeker han.
- Slik dette ser ut og fungerer vil jeg påstå at har det ikke vært lekkasjesikkert før, er dette et meget svakt punkt som innbyr til problemer og lekkasjer. Jeg må fylle på med masse silikon rundt alle rørgjennomføringene, i tillegg til det som følger med i disse pakkene. Så når jeg går fra denne jobben er jeg ikke sikker på at dette holder i all evighet. Slik skal det ikke være.

Saken fortsetter under bildet:

Som man ser er pakningene og utjevnsforingene som følger med pakken svært små. Her skal det ikke mye feilborring til.

En annen sak som Henriksen påpeker, er at skulle det eventuelt oppstå en lekkasje rundt trykkplaten på sisternen, som for øvrig er svært lite sannsynlig, ser han boksen i bunn som skal fange opp vann, som helt ubrukelig. Da vil vannet renne utenfor boksen som skal fange opp vannet som eventuelt kommer ovenfra.

Jo enklere jo bedre
- Jeg mener at jo enklere installasjonen er, jo mer sikkert er det. Jeg har aldri hatt noen problemer med installasjon av Geberit sisterner tidligere, og heller ikke hatt noen reklamasjoner. Så jeg føler at kravene vi har hatt inntil nye TEK 10 kom på banen, holder i massevis. En annen ting som er verdt å nevne er tidsforbruket ved å installere denne løsningen. Den har mer en doblet seg i forhold til tidligere. Vi bruker mye lengre tid, og vi klarer ikke å holde oss innefor normal tidsramme. Det er jo forbrukeren som må betale regningen til syvende og sist, og å bygge et bad er jo ikke billig fra før, sier Henriksen.

- Jeg har jobbet i rørleggerfaget i 10 år, og føler at jeg har opparbeidet meg forholdsvis god erfaring etter hvert, men installasjon av sisterner i våtrom uten sluk, med de nye forskriftene i TEK 10, skaper kun stor frustrasjon hos meg, og jeg er ikke alene sier en engasjert rørlegger i Dan Henriksen.

Henriksen håper at flere tar til orde for denne problemstillingen, og det kan bidra til at de blir hørt av de sentrale godkjenningsorganer. Samtidig må leverandørene av disse rammene på banen så fort som mulig.

-Skal dette være en varig løsning for fremtiden som skal forebygge vannskader, må plastrammene utbedres eller tilpasses på en helt annen måte. Det  er vel ikke meningen at vi skal bruke silikon for å kompensere for et dårlig egnet produkt. Det var vel ikke intensjonen for de besluttede organer i forhold til TEK 10, sier Henriksen avslutningsvis til VVS-forum.

Dan Henriksen hadde med seg Mansour Mastataei som var utplassert fra videregående under jobben på Begby utenfor Fredrikstad.