- Hvis det derimot aldri dannes støvdotter på gulvet ditt, kan det faktisk være fare på ferde, sier daglig leder Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam.
Selskapet har spesialisert seg på inneklima og holder blant annet foredrag for installatører av ventilasjonsanlegg for å lære dem å redusere helseplager knyttet til støv i bygninger.
- Hybelkaniner kan være et sunnhetstegn, fordi de viser at støvet faller ned på gulvet og at støvpartikler ikke svever konstant rundt i luften. I mange nye, tette bygg med moderne ventilasjonsanlegg er det ofte få hybelkaniner, sier Mohn Jenssen.
I boliger hvor tilluft kommer inn i ett rom, og avtrekk er i et annet rom, kan små støvpartikler kontinuerlig virvles opp.
Støvpartiklene faller ned igjen før de når avtrekket, og blir liggende som et tynt lag overalt. Samtidig svever mange av støvpartiklene i luften i lang tid.
Det er de minste støvpartiklene som har størst betydning for helsen vår, fordi de trenger dypere ned i luftveien, og er så mange.

Farlig svevelus
Et velfungerende ventilasjonsanlegg skal sørge for riktig utskiftning av luft, men det er ikke en støvsuger for innelufta. Det som ofte skjer hvis ventilasjonsanlegget ikke fungerer er at støvet forblir i innelufta. Dette kalles svevelus.
Slikt støv er en kjemisk cocktail med ørsmå rester fra for eksempel maling og bygningsmaterialer. Moderne bygningskjemi binder seg nemlig til partikler og flytter bare omkring innvendig. Visse stoffer kan bli værende i huset inntil fem år etter at en byggeprosess eller oppussing er ferdig, viser analyser fra Mycoteam.
– Går vi og puster i en slik cocktail av fint støv, utsetter vi oss ikke bare for støvet, men for alt som støvet har tatt opp i seg av bygningskjemi og potensielt skadelige stoffer, ifølge Kolbjørn Mohn Jenssen.
Luft resirkuleres stadig mer i ventilasjonsanlegg, mens lite frisk luft slipper inn. Dette skyldes økte krav til energieffektivitet.
-  Dessverre er det ikke slik at de mest miljøvennlige løsningene automatisk er det beste for oss mennesker.

Luft ut!
- For lite utskiftning av inneluften er et helseproblem som både byggebransjen og helsevesenet vet lite om, sier Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam.
For å bedre situasjonen kan det hjelpe å lufte ut skikkelig av og til, og å åpne dører og vinduer.
Norges Astma- og Allergiforbund, som driver nettsiden inneklima.com, anbefaler at vi bruker en god støvsuger og at vi skifter støvsugerpose ofte for å unngå å virvle opp støv.
Ved rengjøring bør vi unngå å feie gulv, men heller moppe. Vi bør ikke bruke vifter eller ovner som virvler opp støv, og heller ikke dra med oss sand på skoene inn i huset.