God utforming og innregulering av ventilasjonsanlegg er viktig for å oppnå godt inneklima, unngå støy og nå målet om energioptimale anlegg.

– SINTEF Byggforsk er klar for høstens kurssesong, og på ventilasjonskursene i oktober får du faglig påfyll og mulighet til å diskutere faglige problemstillinger, sier seniorforsker Kari Thunshelle.

Innregulering grunnkurs
Grunnkurset er et todagers kurs med basiskunnskap. Det gir deltakerne praktiske og teoretiske kunnskaper om instrumentering, målemetoder, innreguleringsmetoder og anleggstekniske forutsetninger for innregulering av ventilasjonsanlegg.
Kurset gir viktig kunnskap om proporsjonalmetoden og metoder for måling av luftmengder, noe som er essensielt for innregulering av anlegg med konstante luftmengder, og som danner basisen for å forstå regulering av behovsstyrte anlegg. Kurset gir verdifull kunnskap for driftspersonell og prosjekterende, og kritisk kunnskap for innreguleringspersonell.

Behovsstyrte anlegg - utforming og innregulering
Behovsstyrte anlegg er en forutsetning for bygg med lavt energibehov. Kurset skal gi kunnskap om hva behovsstyring innebærer og hvordan denne skal utformes for å få et godt regulert anlegg. Over to dager belyses ulike prinsipper, problemstillinger, regulering og automatikk gjennom gode teoretiske forelesninger, demonstrasjoner og praktisk erfaring i lab. Krav ved overlevering, typiske problemområder og feilsøking belyses også. Kurset bygger videre på grunnkurset. Kurset passer både for prosjekterende, entreprenører, innreguleringspersonell og byggeiere.