– Estimert kontraktsverdi er på 6,5 millioner kroner i året, men vi forventer at avtalen vil føre til mersalg, forteller salgsingeniør Espen Johan Urhaug i GK Inneklima i Bergen i en melding. Sammen med Geir Bruun har han satt sammen GKs tilbud. Avtalen omfatter bygg i alle Bergens åtte bydeler, og oppdragene vil fordeles mellom GKs serviceavdeling i Bergen og serviceavdelingen i Knarvik. Etat for bygg og eiendom i Bergen kommune forvalter næ?rmere 1.000.000 m2 i rundt 100 skoler, 60 barnehager, sykehjem, administrasjonsbygg og idrettsanlegg. Deler av bygningsmassen er fredet og verneverdige bygg med antikvarisk verdi. Avtalen strekker seg frem til 31. januar 2020.