Studentene har strømmet til etter at HiOA fikk deltidsmaster i energi og miljø i bygg. Studier kombinert med jobb passer godt for studenter med jobb, familie og banklån, særlig når arbeidslivet etterspør høyere kompetanse. Høsten 2017 begynte 13 deltids- og 24 fulltidsstudenter på masterstudiet i energi og miljø i bygg.
Studenttallet har tatt seg opp de siste årene, og siden 2016 er det tatt opp deltidsstudenter også. Vi snakket med to av deltidsstudentene som tok til på studiet høsten 2017, Hans-Olav Rosvoll og Nils Andreas Lønningdal. Hans-Olav Rosvoll valgte masterstudiet først og fremst for å få påfyll av kunnskap i et mer og mer presset jobbmarked, hvor den yngre generasjonen får mer og mer utdanning. – Det er viktig med påfyll for å ikke falle bakpå, sier Hans-Olav Rosvoll. Foto: HiOA[/caption] Viktig med påfyll – Da er det viktig med påfyll for å ikke falle bakpå. Ellers jeg spesielt interessert i miljøperspektivet i utdanningen, sier han. – Hvorfor tar du utdanning på deltid? – Fordi jeg jobber ved siden av. Når lån du har tatt opp begynner å rulle, er det veldig greit å ta det på deltid over fire år. – Deltidsstudiet er en kjempemulighet for oss som er i arbeid. Hans-Olav jobber som prosjektleder i Hallmaker, i en del av firmaet som spesialiserer seg på stålbygg. Fra før er han utdannet byggingeniør fra HiOA med spesialisering i konstruksjonsteknikk. – Jeg gikk ut i 2014, og har jobbet i bransjen etter det. – Bachelorgraden ga meg ikke tilstrekkelig kunnskap. Du kan argumentere for at du får kunnskaper mens du arbeider, men jeg hadde behov for å spe på med ekstra kunnskaper innen ingeniørfag. – Hvis du vil jobbe over et litt bredere spekter, er det nyttig å ha mastergrad. Da har du bedre muligheter til å velge prosjekter i arbeidslivet. – Hva slags inntrykk har du fått av masterstudiet? – Veldig bra, det virker utrolig interessant. Foreleserne er gode, og HiOA er flinke til å ta opp forelesningene på video, slik at vi kan se dem når det passer. – Kunne du ha tatt masterstudiet om det ikke var på deltid? – Da måtte jeg jo ha permittert meg fra jobb eller sluttet. Det har ikke vært aktuelt. Det kan også ha sine fordeler å holde på kontakten med arbeidslivet under studiene, mener han. – Det kan for eksempel være aktuelt å diskutere hvordan masteroppgaven kan løses med firmaet jeg jobber i, sier Hans-Olav Rosvoll. For Nils Andreas Lønningdal er masterstudiet i energi og miljø i bygg veldig relevant for jobben hans som energirådgiver i Energima Analyse. Han jobber for en teknisk total entreprenør som rehabiliterer næringsbygg med fokus på varme, kjøling, ventilasjon og andre tekniske fag, og en slik arbeidsgiver har vært midt i blinken for Nils Andreas sin bachelorgrad i energi og miljø i bygg. – Et personlig ønske om videreutvikling drev meg til å begynne på master, og da passet det godt at tilbudet om deltidsstudiet dukket opp, fordi jeg vil jobbe ved siden av. – Jeg har to barn, og den eneste realistiske måten for meg å få en mastergrad på, er å ta studiet på deltid. Kontakten med arbeidslivet er også viktig for meg. – Jeg forsøkte tidligere å ta fulltidsmasteren, men det ble for vanskelig å følge opp med jobb ved siden av. – Hva slags inntrykk har du fått av deltidsmasteren? – Det har vært bra så langt. – Vi deltidsstudentene har dialog på sosiale medier om prosjektoppgaver og innleveringer. I det ene faget blir lagt ut videoforelesninger, og det er veldig fleksibelt. – Har du planer om masteroppgave? – Ikke enda, det er jo fire år til studiet skal avsluttes. Jeg tenker å finne noe som kan kombineres med et jobbrelatert prosjekt. – Er det større etterspørsel etter masterkompetanse enn tidligere? – Etter oljeprisfallet kom det mange flere ingeniører på markedet. Det ble flere om benet, men jeg var heldig og fikk jobb før det. – Da jeg var ferdig i 2014, var det stadig mangel på ingeniører, men nå det er nok noe vanskeligere å få jobb uten master, sier Nils Andreas Lønningdal