– Det bidrar til større synlighet rundt fagskoletilbudene og gir søkerne en mer effektiv og forutsigbar saksbehandling, sier statssekretær Tom Erlend Skaug i Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. For de private fagskolene blir det frivillig om de ønsker å ha sine utdanninger med i Samordna opptak. Dette slås fast i den nye forskriften om høyere yrkesfaglig utdanning. Den kommer som et resultatet av oppfølgingen av stortingsmeldingen Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning, Meld. St. 9 (2016-2017). Innfører skikkethetsvurdering I tillegg til nye opptaksregler innføres det også blant annet regler for skikkethetsvurdering. Fagskolene skal kunne vurdere om fagskolestudenter i visse utdanninger er skikket for yrket. Skikkethetsvurderingen skal sile ut studenter som kan utgjøre en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til barn, unge eller voksne i sårbare situasjoner. Forskriften fastsetter også nye regler om godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning og regler for treårige fagskoleutdanninger. – Satsingen på fagskoleutdanning er viktig for regjeringen. Endringene vi nå gjør skal bidra til at vi fortsetter kvalitetshevingen av den høyere yrkesfaglige utdanningen og gi Norge de fagfolkene vi trenger i fremtiden, sier Skaug.