Er du allerede utdannet innen elektro, automatisering, teknologi eller bygg/anlegg ligger veien åpen for nye utfordringer i bygningsautomatisering, en sektor i kraftig vekst. Fagskolene i Vestfold og Telemark ble slått sammen til én skole fra i år, og dermed åpner det seg et større studietilbud. Dette i kombinasjon med at studiene foregår i et tett samarbeid med lokalt arbeidsliv, bransjeorganisasjoner og industrielle nettverk. Bygningsautomatisering Varme, ventilasjon, elektrisitet, lys, AV-systemer, solskjerming, skallsikring, brannvarsling og adgangskontroll osv, er alle tekniske anlegg i en bygning som kan automatiseres. Dette er et eget fagfelt innen automatisering, med stor vekst og stort behov for fagfolk. Bygningenes ulike tekniske anlegg må også fungere sammen på en bærekraftig måte. For f.eks varme -og ventilasjonsanlegg betyr det at anleggene må samhandle for å skape et godt innemijlø på en så energieffektiv måte som mulig. Også boliger automatiseres, hvor The Internet of things er på vei inn. Lys, solskjerming, musikk – alle tekniske funksjoner blir styrt fra en app på mobilen. Studiested er Porsgrunn. Bygningsautomatisering fordypning – Nettbasert Har du fagskoleutdanning fra tidligere innen elektrofagene eller KEM, kan du nå ta fordypningsfagene i Bygningsautomatisering. Her bygger du direkte på de grunnlagsfagene du allerede har. Denne etterspurte utdanningen starter januar 2021. Studiet dekkes av offentlige midler. Du kan derfor søke direkte inn på 2. året og ta fordypningsemnene. Undervisningen blir lagt over tre semester over 1,5 år, med eksamen før juni 2022. Les hele artikkelen her: https://www.itbaktuelt.no/2020/03/02/automatisering-er-en-sektor-kraftig-vekst-og-veien-ligger-apen-utfordringer/