Gjennom det nye styresystemet Wise kan Swegon tilby helt nye muligheter for effektiv drift av bygg. Det digitale format helt ned på romnivå åpner for nye informasjonsstrømmer, historikk, dokumentasjon og styring av aktivitetene.

Ved siden av å sørge for behovsstyrt ventilasjon og godt inneklima har Swegon med det trådløse Wise systemet ikke bare digitalisert alle delene av ventilasjonssystemet, man har i praksis åpnet bygget og ventilasjonen mot den digitale verden, slik vi kjenner det via våre mobiltelefoner og internet.

De nye mulighetene springer ut av at de smarte komponenter og systemer som snakker digitalt innenfor ventilasjonssystemet.

- For å få til trådløs kommunikasjon var vi nødt til å gjøre alle delene smartere, vi har innført «internet of things» på komponentnivå, dette kan kundene høste frukter av framover, gjennom å kommunisere digitalt ned på romnivå, forklarer Rolf Sørlie, avdelingsleder for WISE & labventilasjon i Swegon.

Wise har siden det kom i ny versjon vært en suksess, ikke minst med trådløs kommunikasjon i ventilasjonsanlegget. Wise er forøvrig installert i til sammen 42 bygg i Norge per dags dato.

- Trådløs kommunikasjon gir naturligvis også enklere installasjon og eliminerer risiko for feilkobling. Så sant du installer rett produkt på rett sted, sørger WISE-systemet for å tilordne den funksjonen som er spesifisert til det enkelte produkt, forklarer Sørlie.

Saken fortsetter under bildet:

Rolf Sørlie viser styringsgrafene[/caption]

Alle komponentene, f.eks. en temperaturføler, har dessuten informasjon å by på. Gjennom API knutepunkt åpnes det for direkte kommunikasjon med andre systemer eksternt og for installasjon av tredjeparts programmer og løsninger.

- Man kan nå med vår løsning etter eget ønske åpne bygget for informasjonsstrømmer inn og ut, der alt kan registreres og nye programmer kan oppdateres og installeres, og bidra til at bygget drives optimalt, forklarer Sørlie.

Et praktisk eksempel kan være et hotell, der man fyller opp etasjene rom for rom etter hvert som bestillingene kommer, og sette i gang ventilasjon og oppvarming (eller boblebad for den saks skyld), etter behov. Man kan også registrere når en gjest forlater rommet, og starte rengjøring umiddelbart, ved at renholdsarbeider får et varsel. Man kan også se hvor mange som har vært inne på et toalett i løpet av det siste døgnet, og tilpasse renhold etter dette.

- I andre systemer lagres ikke data fra følere og andre komponenter i et bygg på samme måte, og er ofte lukket inne i styresystemet. Men med vårt system kan denne informasjonen brukes til å kjøre programmer som andre har utviklet, som fra f.eks. Google. Det blir på samme måte som med mobiltelefoner, at man kan utvikle og installere apper og oppgradere løpende. Den digitale verden har dermed kommet til bygget, og bygget har entret den digitale verden. Alt dette skjer gjennom Wise, sier Sørlie.

Informasjonen brukes dermed i utvidet forstand til å holde oversikt og styre aktiviteter i et bygg, og dermed drive mer effektivt.

Vergel Bagayan, avdelingsleder aggregater i Swegon viser her frem aggegatet[/caption]

- Slik informasjon må naturligvis brukes med varsomhet, men kan anonymiseres og vil være svært verdifull for effektiv drift. Historikk på temperatur kan brukes til å drive energisystemene mer effektivt, se når det er behov for service og vedlikehold, og dette kan skje utenfra, har man nøklene kan utvalgte aktører se inn i alle deler av bygget, og bidra med sine ting, sier Sørlie.

Komponentene er styrt gjennom grensesnittet Superwise, der man får fullt overblikk og fullstendig kontroll over systemet. Hvis lokalene bygges om, og for eksempel en vegg blir fjernet, kan komponentene raskt og enkelt tildeles nye roller direkte fra grensesnittet. Den nye generasjonen Wise gir maksimal frihet til å kombinere de produktene som egner seg best i hvert enkelt rom.

- I stedet for å ta utgangspunkt i komponenter og deretter sette dem sammen til et system, blir systemet laget med utgangspunkt i behovet i hvert enkelt rom, forteller Sørlie.