-Vi har to store nyheter som skal vises frem under VVS-dagene. Denne ene er HYSS Easy handling for bolig, og den andre HYSS High Power for større bygg. Vi ser frem til å møte engasjerte aktører i bransjen med nyhetene. En stor del av vår kundebase består av kunder som vi har møtt på tidligere messer, forteller Marcus Kanewoff,?Chief Executive Officer i Trondheims-bedriften Free Energy Innovation AS.

HYSS - High Power, sol-hybridvarmepumper for større bygg

Den største nyheten blir HYSS- High Power. Kanewoff forteller at selskapet under messa lanserer en ny serie HYSS -Hybrid Solar System – for næringsbygg og boligblokka med inverterstyrte kompressorer opp til 100 kW, og som kan seriekobles opp til mer enn 600 kW. -Mange kunder har ventet på dette fordi sparepotensialet i næringsbygg er høyt. Det samme er viljen til å investere i solenergi, sier han. Selskapet vil ha fokus på null- og pluss energibygg der HYSS gir de beste forholdene, for eksempel https://www.arcanova.no/future-living som Free Energy Innovation er leverandør til med HYSS High Power, mener han. -Med HYSS High Power, målretter vi de store energispesialistene men også til konsulentingeniører som ønsker hjelp med innovative systemløsninger for det grønne skiftet mot null og pluss energibygginger, sier Kanewoff.

Fire størrelser varmepumper for større bygg

- High Power omfatter fire størrelser av inverterstyrte væske - vann varmepumper som, likt modellene for boliger, kan kompletteres med solvarme og dermed oppnå dobbelt så høy varmefaktor som en konvensjonell bergvarmepumpe. Med HYSS-systemets smarte styring av solvarmen utnyttes hele temperaturskalaen fra solfangerne og den nye serien HYSS-varmepumper oppnår markedets høyeste SCOP-Combi (varme og varmtvann) i området 5-7. Kanewoff påpeker at HYSS - High Power varmepumper alltid er «solar-ready» og turtallsregulerte. Serien tilbys i fire effektområder: 5-22 kW, 12-40 kW, 15-70 kW og 25-100 kW. Ved kaskadekobling av enhetene kan effektbehov opptil 600 kW dekkes. Varmepumpene er utstyrt med supervisor og HYSS- systemets unike brukergrensesnitt med online overvåking og kontroll. Programvaren oppdateres automatisk uten ekstra kostnad. Varmepumpene tilbyr i tillegg til varme og varmtvann (opp til 70°C), både aktiv- og passiv kjøling. ModBus og HYSS Flexibel er andre tilvalg som kan velges. Free Energy har levert de første HYSS - High Power varmepumpene til et av de mest innovative og framtidsrettede boligprosjektene i Norge. I den nye bydelen Verksbyen i Fredrikstad, skal boligutvikleren Arva Nova bygge 1 500 boliger de kommende årene. Samtlige boliger skal bygges som null- og plussenergibygg basert på det gyllne triangel: Solvarme - Bergvarme- pumpe - Solceller. Resultatet blir svært lave energikostnader og minimale klimapåvirkninger. Les mer om prosjektet på arcanova.no HYSS - High Power er godt mottatt også i Sverige. Store boligprosjekt er under utvikling i samarbeid med et av Sveriges største byggefirma. I Europa forøvrig pågår et samarbeid med en stor energiaktør om leveranser av HYSS - High Power varmepumper.

Mer fart på utskifting av 60 000 oljefyrer

HYSS Easy handling -endelig en varmepumpe som kan håndteres i trange rom og trapper.[/caption] Free Energy Innovation AS lanserer nå HYSS Easy handling som ikke bare halverer vekten, men også høyden, ved transport og installasjon. HYSS Easy handling betyr at kabinettet leveres todelt, dvs. at varmepumpe og tank leveres som to adskilte moduler på størrelse med en vaskemaskin. Varmepumpen kan dermed håndteres enklere i trange rom og trapper. Installasjonsarbeidet blir også mere skånsomt for installatøren og bidrar til bedre arbeidsmiljø. Det at den er delbar gjør det mindre belastende for ryggen til installatøren -Denne løsningen med en delbar modell, både vekt- og høydemessig, gjør at vi kan øke tempoet på arbeidet med å skifte ut de vel 60 000 oljefyrene som nå står og venter på oss, avslutter Kanewoff.