Med det tar Usbl et viktig skritt mot et enda tydeligere grønt skifte i sin boligproduksjon fremover.

Usbl ønsker nå å BREEAM sertifisere flere av sine nyboligprosjekter. BREEAM er et internasjonalt ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, og tildeler sitt stempel på nybygg som fokuserer på bærekraft og miljø. Verdien av et BREEAM-sertifikat er bedre kvalitet og høyere ytelse i hele byggets livssyklus. Pilotprosjekt på Strømmen I desember 2019 ble regulering av Skjærvaveien 44 på Strømmen i Lillestrøm kommune vedtatt. Prosjektet er heleid av Usbl og har som mål å bli selskapets første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt. Prosjektet omfatter 40 rekkehus og 5 blokker med totalt 124 leiligheter. [/caption] - For Usbl handler bærekraftig utvikling om å utvikle gode boliger og bomiljø for våre medlemmer, samtidig som vi tar et tydelig ansvar for både miljøet og morgendagens samfunn, sier administrerende direktør i Usbl, Johan Bruun. - Utviklingen av Skjærvaveien 44 vil være det første prosjektet hvor vi benytter BREEAM NOR som ett styrings- og prosjekteringsverktøy, og vi vil med det få bekreftet av BREEAM at vi leverer gode og miljøvennlige boliger, sier Bruun. BREEAM-NOR setter fokus på valg av materialer, transport, helse & miljø, arealbruk & økologi, ledelse, vann, avfall, forurensing og energi. Prosjektet sertifiseres av en uavhengig BREEAM-NOR revisor slik at kjøperne får dokumentert miljøkvalitetene. Boligene vil få dokumenterbare bærekraftige kvaliteter, som skal forbedre trivsel for de som bor og jobber i slike bygg, bidra til å beskytte naturressurser, og gi en mer attraktiv eiendomsinvestering. Gjennom en slik sertifisering får boligkjøperen en forsikring om at boligen er energi- og ressurseffektiv, klimavennlig, og uten helse- og miljøskadelige stoffer. Flere prosjekter på gang Usbl er også prosjektleder i prosjektet Gregers kvartal, som utvikles på Løren i Oslo. Prosjektet eies av Usbl sammen med Eiendomsplan, og utviklingsselskapet har nylig besluttet at også dette prosjektet skal sikte mot en BREEAM NOR-sertifisering. Usbl har prosjektledelsen, samt salgs- og markedsansvar i dette prosjektet, som er planlagt lagt ut for salg i 2020. Etter ferdigstillelse vil Usbl forvalte prosjektet.