VVS Eksperten har passert 5.2 milliarder i omsetning og hadde det siste året et varekjøp på 1.6 milliarder. Kjeden vokser hurtig i volum og størrelse, og på medlemssiden er det nå totalt 624 medlemmer inkludert konseptene Rørlegger på hjul og VA Eksperten. Det er Kai Johnsen godt fornøyd med, og det er store ambisjoner om videre vekst i 2023 

- Vi har en hatt en svært positiv utvikling de siste årene og kan man stolthet si at vi er Norges største medlemseide rørleggerkjede. Derfor skal vi fortsette å fokusere på våre medlemmer og samarbeidspartnere, som betyr å drive kjedevirksomhet på en god og effektiv måte. Vi har ingen ambisjoner om å være noe annet, sier Johnsen. 

Han kunne forsikre Bjørn Moen i Heidenreich som satt i salen, om at VVS Eksperten ikke kom til å starte noen grossistvirksomhet, og fikk kjapt svar på tiltale om at Heidenreich heller ikke kom til å starte noen rørleggerkjede.

Tilrettelegger for tettere samarbeid

Johnsen kunne fortelle alle de fremmøte samarbeidspartnerne at VVS Eksperten ønsker å styrke samarbeidet ytterligere med merkeleverandører og samarbeidspartnere. Samtidig vil kjeden gjøre endringer på arrangement siden.

- Vi ønsker å fortsette vårt tette samarbeid med merkevareleverandører, og har ingen planer om å satse på egne merkevarer i fremtiden. Kjeden vil derimot øke samarbeidet med sine samarbeidspartnere. Dere tilfører oss viktig kunnskap og kompetanse som kommer våre medlemmer til gode. Samtidig er vi opptatt av dere skal tjene penger på å samarbeide med oss og våre medlemsbedrifter, understreket Johnsen.

- Kjedekontoret i VVS Eksperten har i løpet av høsten sett på ulike modeller for hvordan vi som kjede kan bidra til at kostnadssiden og belastningen på våre samarbeidspartnere kan reduseres, samt bidra på miljø og bærekraft. Konklusjonen er at vi som den første rørleggerkjeden i landet kommer til redusere antall arrangementer. Det betyr at vi i praksis slutter å arrangere årsmøtet og kompetanseuken hvert år. Vi deler dette opp, og vil avholde årsmøte og kompetanseuken annet hvert år. I tillegg vil vi legge årsmøtene til ukedager, og ikke i helgene. Det håper vi faller i smak hos våre samarbeidspartnere, poengterte en entusiastisk Johnsen. 

Han fremhevet også at de ser klare tegn på at de leverandørene som har brukt tid, og satset ekstra på medlemmene, har økt omsetningen i kjeden. Han oppfordret derfor alle til å jobbe tettere med medlemsbedriftene.
- Det viser at det gir resultater å følge opp kjedens medlemmer.

Markedsaktiviteter

Kjedeleder Johnsen kunne også fortelle at kjeden i 2023 kommer til å bli svært synlig på mange ulike plattformer. I dag synes de i TV ruten både på ski og håndball, og man har satset mer på radio gjennom P4. 

- Vi skal gjøre VVS Eksperten enda synlig for forbrukeren i 2023. Vi fortsetter å vise oss frem på TV, med reklame på norske skiarenaer og løpere gjennom vårt samarbeid med Norges skiforbund. Vi har også tegnet avtale med Holmenkollen skifestival, Blink festivalen og Topp Idrettsveka. Vi fortsetter også samarbeidet med Norges håndballforbund og vil ha arenareklame på VM og EM-arrangementene for herre- og damehåndball. Vi har også inngått et samarbeid om å støtte barnas mini-VM, som er stor satsing frem mot VM i Granåsen i 2025. Radio blir viktig, og her har vi allerede begynt å lage spoter sammen med flere av våre samarbeidspartnere. Så det skal ikke være noen tvil om at vi satser friskt på 2023, når gjelder synlighet. Dette merker vi skaper stolthet blant våre medlemsbedrifter. 

Mange aktiviteter for medlemmene

Av medlemsaktiviteter i 2022 har VVS Eksperten for første gang arrangert en «Teknisk Tour». Fra slutten av oktober og frem til 7.desember har kjeden arrangert over 20 møter over hele landet hvor man har hatt med seks leverandører til å holde faglige innlegg, i tillegg til det sosiale. Og under VVS-dagene slå man på stortrommen, og inviterte over 110 lærlinger til en faglig og sosial dag på messen. 

- Kjedekontoret har gjort en utmerket jobb i 2022, hvor vi har hatt tidenes aktivitetsnivå. Vi har vært landet rundt med vår tekniske tur, hvor vi har hatt 750 medlemmer tilstede totalt, landet rundt. Det viser at medlemmene ønsker faglig påfyll, i kombinasjon med å treffe sine kollegaer til en sosial samling. Så all honnør til våre medlemmer som stiller opp, samt våre seks samarbeidspartnere, Høiax, Grundfos,TECE,Uponor, Cimberio og Pipelife, som var med denne gang.

Til slutt trekker Johnsen frem lærlingsamlingen kjeden hadde under VVS-dagene. 
– At vi i år klarte å samle rundt 110 lærlinger under VVS-dagene, er jeg utrolig stolt over. Det var første gangen vi gjorde en slik aktivitet, men du verden hva dette har skapt av entusiasme og positivitet. Å se så mange fremtidige rørleggere fra kjeden samlet på messen, rundt omkring på ulike stands, ga hele kjedekontoret gåsehud. Det skal gjentas, påpekte Johnsen.