I år stilte Bergensfirmaet ut en stor branngassvifte med kapasitet opptil 75.000 m³. Den er beregnet for større bygg med mange mennesker som for eksempel store kjøpesenter. Modellen har fått noen justeringer og et nytt design i 2014. Branngassviften kan leveres i ulike størrelser, helt ned mot 4000 m³, leveres komplett ferdig til montering i vegg med stengespjeld. Viften er godkjent opp til 400 °C .

- Vi ser at entreprenørene nå etterspør mer komplette løsninger og anlegg for direkte montering. Tidligere bestilte de mer enkeltkomponenter hver for seg, og monterte dette selv på plassen. Det betyr mer å gjøre for oss, samtidig som det forenkler installasjonen på byggeplassen, og reduserer tidsbruken for entreprenøren, sier Lien.
- Det trenden gjelder i grunn for alle våre produkter.

På VVS- dagene deltok avdelingen for industrivifter, med teknisk leder Sverre Johansen, avdelingsleder Rune Lien, og daglig leder Jon Arne Mølstad.

Trioen poengterer at de er fornøyd med messen.
- For oss er dette en fin anledning til å møte kunder fra hele Østlandsområdet. Vi må synes i markedet, og på VVS-dagene er bransjen samlet. Man håper jo alltid på mer folk, men alt i alt er vi godt fornøyd med messen, sier Mølstad.

J.L.Bruvik har mer en nok å gjøre om dagen, og har blitt en storleverandør av kammervifter til offshoreindustrien.
- Vi har en jevn og god omsetning i alle våre segmenter, men det er offshore markedet som for tiden er størst og hvor vi leverer absolutt mest. Selv om det er skrives mye om nedgang i investeringene på norsk sokkel, merker i hvert fall ikke vi det per dags dato. Produksjonen hos oss går for fullt, og med flere oppdrag hvor vi leverer mer kompelette anlegg, blir det mer jobb på oss, sier Lien til VVSforum.