VVS Eksperten går med det stikk motsatt vei enn de nevnte konstellasjonene som tegner seg i bransjen for tiden. Og den kursen skal de fortsette å ha, understreker Ranheim og Johnsen , som sammen med styret i VVS Eksperten har avholdt strategi- og styremøte i Oslo denne uken.

- Det som er i ferd med å skje, er både trist og uheldig for VVS-bransjen. At det blir lokket med økt lønnsomhet og frigjøring av ressurser til å øke digitaliseringstakten, styrke rekrutteringen, bedre kompetanseutvikling osv., er for meg et spill for galleriet. Selv om samfunnet hele tiden er i endring, må vi ikke få panikk og selge sjela vår. Og hva hjelper det å fjerne det lokale eierskap og råderetten over egen bedrift og samle det i et konsern, spør Johnsen retorisk.

Basert på frihet

I motsetning til konserndrift, har VVS Eksperten et konsept basert på stor frihet for det enkelte medlemmet, og minimal ressursbruk på toppnivå. VVS eksperten er den kjeden med færrest ansatte på kjedekontoret, og det er ingen aksjer og eierinteresser knyttet til kontoret. Kjedekontoret leverer derimot en rekke støttefunksjoner som gjør hverdagen enkel som mulig for medlemmene, som dermed kan bruke mest mulig tid på lokal verdiskapning. 

- Alle bedrifter er ulike og har forskjellige behov, og kjenner sitt marked best. Vi ønsker ikke å presse alle inn i en felles form. Vår suksess og vekst er tuftet på at rørleggerne skal ha frihet framfor å bli bundet av avtaler som begrenser handlingsrommet.

Sterk vekst

At VVS Eksperten har et tilbud som rørleggerne favner om, vises av den sterke veksten kjeden har hatt gjennom flere år. Inklusiv konseptene Rørlegger på hjul og VA Eksperten, har de nå passert 560 medlemsbedrifter i kjeden. Hittil i år, har det kommet til 22 nye bedrifter, og VVS Eksperten er dermed den hurtigvoksende kjeden i antall nye medlemmer, med Rørkjøp som en god nummer to. Omsetningen vil i år passere 5 milliarder kroner, og kjeden har et budsjettert varekjøp på 1,5 milliarder kroner. 

- Vi er ikke i tvil om at dette forteller hva rørleggerne der ute ønsker. VVS Eksperten er til for medlemmene, og vi på kjedekontoret skal hjelpe dem med gode innkjøp og andre praktiske gjøremål de ønsker hjelp til. Våre medlemmer skal få mest mulig tilbake i form av overskudd fra kjededrift, og alle aktiviteter er frivillig, understreker Ranheim.  

- I tillegg er vi veldig opptatt av å ha et godt forhold til våre leverandører og andre samarbeidspartnere. Vi trenger dem som profesjonelle samarbeidspartnere, ikke bare i form av innkjøp. Vi er avhengig av hverandre og ønsker en sunn og god bransje på alle nivåer. Det mener jeg helt klart både fører til en mer attraktiv bransje og bedre sted å være.

Står støtt i stormen

- Alle tilbakemeldingene vi får fra medlemmene, forteller at de er svært fornøyde. Derfor kan vi trygt love alle at VVS Eksperten vil fortsette å være lojale mot medlemmene og bransjen. Vi skal fortsette på den kursen som er staket ut - uansett hvor mye det måtte stormer i bransjen ellers, fastslår de.