Alle er opptatt av energi og klima, det er derfor Ecodesign er laget. Kanskje man da burde følge de spillereglene som er norsk lov. Direktivet med ECO design og derfor norsk lov er: * CO2-utslipp med 20% * Øke bruken av fornybar energi med 20% * Øke energieffektiviteten av 20%, alle innen 2020 For å gjøre dette har man startet et program for å klassifisere kjølemaskiner og varmepumper. Av 100.000 solgte aggregater i Europa, var kun 6 registrert med naturlig kuldemedium, og ingen i Norge. Så du heier altså frem aggregater som ingen vet hva yter. Få disse leverandørene til å registrere seg i Eurovent og få frem dataene! Les også: - Min særinteresse er å bidra til reduksjon av global oppvarming Når man leser og hører på disse ekspertene så skulle man tro at enten så er alt som selges i Norge naturlige medier, noe som ikke stemmer. Eller så godtar de altså at disse aggregatene med stor sannsynlighet ikke er godkjente for salg. Les også: - Skivebom om kuldemedier fra de norske «ekspertene» Hever eller senker du bransjen med dine utspill, Stig? Du gidder ikke engang kommentere at Norge kom helt i bunn på hva vi bruker av energieffektive aggregater, og det går jo helt imot hva alle prøver å få til. Du finner hele vårt innlegg på vår web, avsnitt 2. Les også: Byggeiere kjøper fortsatt klimagassene HFK tross nedfasing Flere særinteresser? Stig Rath sine mange utspill tyder på mer enn særinteresse for global oppvarming. Han skrev tidligere at det var mangel på kuldemedier, det har det aldri vært. Men når en produsent fikk en kvote han kunne selge, hevet de prisene kraftig. Vel det ble nok for mye tran for disse produsentene fordi man fikk et marked med ulovlig import, trolig fra Asia. Det ødela for EU sine mål og prisene på medie har derfor sunket igjen. Etter som jeg vet eksisterer denne ulovlige importen ennå. R410 og R134a er forbudt fra 2022, skrev Stig Rath i en artikkel 13 januar 2016, det er jo bare tull. R410a dekker 86 % av Europas behov og videreutvikling av nye aggregat med R410a foregår for fullt. Hvis Stig har så grove påstander, så bør han legge ved dokumentasjon. Han forsetter senere med å advare byggherrer mot å kjøpe HFK. Samtidig som tall viser at 97 % av det som selges i Europa og Norge er HFK'er. Så min konklusjon var dessverre rett. Noen i Norge i et land uten produksjon, uten laboratorier, og med 5,5 millioner mennesker mener de vet best. Mens 750 millioner i Europa tar feil. Øket energiforbruk Jeg bannlyser heller ikke naturlige kuldemedier der det har sin plass. Co2 har nok reddet bransjen i Norge på kjøl frys grunnet høye norske særavgifter. Men de har også gitt sterkt øket energiforbruk. Co2 er også gunstig ved tappevannsoppvarming ved stort vannforbruk. AC markedet, som jeg kommenterer, er 70 % av verdensmarkedet. Kjøl frys rundt 20 %. Ryddighet i informasjon er viktig. Det å lukke øynene og kjøre egne kjepphester fører sjelden til noe godt. Jeg har lagt frem fakta fra Eurovent, en rapport på over 200 sider. At de norske "ekspertene" ikke engang er i nærheten av hva vi kan lese ut av denne rapporten, er noe man burde tenke igjennom. Tabell som illustrer
Energy classes
A B C D E
Danmark 82,9 % 11,4 % 5,7 % 0,0 % 100,0 %
Kypros 82,0 % 1,6 % 6,6 % 6,6 % 3,3 % 100,1 %
England 77,9 % 3,8 % 14,9 % 3,1 % 0,3 % 100,0 %
Tsjekkoslovakia 69,7 % 16,5 % 10,1 % 3,7 % 100,0 %
Hellas 60,1 % 2,8 % 16,9 % 12,9 % 7,3 % 100,0 %
Kroatia 57,4 % 2,5 % 29,0 % 9,3 % 1,9 % 100,1 %
Baltikum 48,9 % 7,1 % 34,8 % 7,1 % 2,2 % 100,1 %
Nederland 46,6 % 30,2 % 18,5 % 2,0 % 2,7 % 100,0 %
Spania 38,0 % 41,0 % 15,3 % 4,6 % 1,1 % 100,0 %
Ungarn 35,3 % 18,8 % 27,1 % 15,0 % 3,8 % 100,0 %
Portugal 34,0 % 44,0 % 18,0 % 4,0 % 100,0 %
Tyrkia 28,7 % 60,2 % 9,8 % 0,9 % 0,3 % 99,9 %
Italia 28,5 % 25,4 % 25,0 % 15,4 % 5,7 % 100,0 %
Tyskland 28,1 % 28,1 % 20,8 % 18,5 % 4,2 % 99,7 %
Romania 27,0 % 27,0 % 23,0 % 19,0 % 3,2 % 99,2 %
Belgia 25,8 % 19,4 % 37,1 % 17,7 % 100,0 %
Irland 25,0 % 0,0 % 50,0 % 25,0 % 100,0 %
Russland 25,0 % 14,0 % 46,0 % 14,0 % 1,0 % 100,0 %
Frankrike 22,6 % 28,7 % 40,4 % 6,7 % 1,7 % 100,1 %
Sverige 21,5 % 18,5 % 33,8 % 24,6 % 1,5 % 99,9 %
Baltiske land 20,0 % 20,0 % 16,0 % 40,0 % 4,0 % 100,0 %
Finland 20,0 % 31,4 % 20,0 % 28,6 % 100,0 %
Sveits 19,0 % 23,8 % 28,6 % 19,0 % 9,5 % 99,9 %
Slovakia 16,7 % 33,3 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
Østerrike 16,1 % 27,4 % 35,5 % 18,5 % 2,4 % 99,9 %
Polen 16,0 % 18,4 % 49,0 % 13,5 % 2,5 % 99,4 %
Slovenia 12,8 % 14,9 % 27,7 % 34,0 % 10,6 % 100,0 %
Norge 10,8 % 16,2 % 51,4 % 13,5 % 8,1 % 100,0 %
Israel 9,3 % 7,5 % 10,3 % 48,6 % 24,3 % 100,0 %
Bulgaria 0,0 % 9,5 % 71,4 % 19,0 % 99,9 %
Average 32,5 % 26,0 % 24,7 % 12,7 % 4,1 % 100,0 %