Seniorrådgiver Stig Rath får hard skyts i Novema Kulde AS sin kundeinformasjon for mai, som sendes ut til selskapets kunder og øvrige nettverk. Han tar imidlertid påstandene med knusende ro. – Dette gir jo god oppmerksomhet rundt kuldemedier. Det er jeg glad for, sier han til VVSforum.

– Min særinteresse er å bidra til reduksjon av global oppvarming

Stig Rath svarer på påstandene til Trond Kristensen:

0

I mai-utgaven av kundeinfo fra Novema Kulde, kan vi lese at «Personer som Stig Rath burde sette seg inn i hva som selges i Norge før de prøver å dekke over egne særinteresser».

Til det svarer Stig Rath, seniorrådgiver innen kuldeanlegg og varmepumper følgende overfor VVSforum:

– Jeg har ikke noe behov for å dekke over mine særinteresser, som er å bidra til reduksjon av global oppvarming. Stig Rath Consulting leverer risikovurderinger, rådgivning og kurs i brannfarlige kuldemedier.

Les også: – Skivebom om kuldemedier fra de norske «ekspertene»
Les også: Byggeiere kjøper fortsatt klimagassene HFK tross nedfasing

– Dessverre er det slik at i det markedssegmentet Novema opererer i, som er næringsbygg, selges det pr. i dag fremdeles flere nye kuldeanlegg og varmepumper med HFK enn naturlige kuldemedier. Novema har altså rett i sin påstand om hva som selges til næringsbygg, og har vel også en del av ansvaret for at kuldeanlegg og varmepumper som bidrar til global oppvarming dominerer.

Unngår kjernen i saken
– Det jeg – og sikkert også de fleste leserne – registrerer, er at Trond Kristensen bevisst unngår det som er kjernen i saken; nemlig hvilke konsekvenser disse produktene har for klimaet. Det er lett å gjennomskue at han med disse angrepene forsøker å forsvare sin egen portefølje. Jeg ser bildet i et langt større perspektiv enn som så.

I de øvrige sektorer av kulde- og varmepumpemarkedet er heldigvis bildet vesentlig bedre, påpeker han.

– Både i dagligvaremarkedet og industri etterspørres kun klimavennlige kuldemedier. Det jeg leverer er trygghet for beste praksis og sikre anlegg i henhold til myndighetenes regelverk. På siste kurs i brannfarlige kuldemedier hadde alle så nær som en deltager levert klimavennlige kuldeanlegg med propan, så jeg tror utviklingen nå går raskt i riktig retning.

Eneste navngitte
– Du er den eneste som er navngitt av det han kaller «såkalte eksperter som villeder markedet med usanne påstander». Hva tenker du om det?

– Det er jo mange andre enn meg som gjør en god jobb med å løfte opp klimaspørsmålet knyttet til kuldemedier, så jeg får vel føle meg litt beæret i så måte. Og denne informasjonen fra Novema sendes ut til mange, så det skaper jo god oppmerksomhet rundt temaet.

Rath sier det ikke er første gangen han har vært målskive for Kristensens skyts, uten at han lar det gå ut over nattesøvnen av den grunn.

– Det er bra at han i hvert fall ikke skjuler seg bak et falskt flagg. Om du leser kommentarene under det nevnte innlegget «Byggeiere kjøper fortsatt klimagassene HFK tross nedfasing» i VVSforum, blir mine påstander i innlegget hardt imøtegått av en «Per Olav Olsen». Setter du den ordlyden ved siden av det som er skrevet i kundeinformasjonen fra Novema, trenger du ikke være rakettforsker for å forstå at det er Trond Kristensen som skjuler seg bak navnet.

– Men igjen, jeg bærer ingen nag til ham for det. Litt sirkus gir som sagt økt oppmerksomhet om kuldemedier. Det er jeg glad for!

– Får stå for hans regning
Halvor Røstad, redaktør «Kulde og varmepumper», svarer følgende om Novemas utspill om situasjonen rundt kuldemedier og om tidsskriftet:

– Ingen kuldemedier er perfekte. De er enten litt giftige, litt brannfarlige eller miljøødeleggende. Etter flere tiår har man fjernet kuldemedier som bryter ned ozonlaget og disse ble erstattet med kuldemedier som er sterkt medvirkende til den globale oppvarmingen. Nå er det kommet nye syntetiske kuldemedier som er mindre miljøskadelige, men fortsatt har man naturlige kuldemedier som CO2, ammoniakk og propan som er helt miljøvennlige. Jeg tror vi fremover må leve med en blanding av både syntetiske og miljøvennlige kuldemedier.

– Trond Kristensens kraftige utspill får stå for hans regning, men jeg tror ikke det er så svært mange i både kulde- og varmepumpebransjen som er enige i hans utspill mot de naturlige kuldemediene.