Foto: Novema Kuldes hovedkontor på Skedsmokorset.

– Skivebom om kuldemedier fra de norske «ekspertene»

Sterke påstander fra Trond Kristensen, daglig leder i Novema Kulde:

0

– Naturlige kuldemedier er manges drøm, og vi kan stadig lese artikler i bladet «Kulde» om dette, samtidig som de prøver å snakke ned andre medier. Disse selvutnevnte ekspertene har sikkert alle startet sin kuldekarriere med å levere en selvbygd kjølemaskin til et lokalt meieri!

Kraftsalven kommer fra Trond Kristensen, daglig leder i Novema Kulde, som i siste kundeinformasjon fra bedriften hevder mange feilinformerer om hva som er og blir lovlig og ikke lovlig innen kuldemedier.

Les også: Byggeiere kjøper fortsatt klimagassene HFK tross nedfasing

Les også:– Min særinteresse er å bidra til reduksjon av global oppvarming

En av kildene han viser til, er kuldeteknisk rådgiver Stig Rath (Stig Rath Consulting), som blant annet i et innlegg i VVSforum tidligere i år hevdet at eiere av næringsbygg som i 2019 har investert i kuldeanlegg og varmepumper med klimagassene HFK har langt på vei kjøpt seg problemer.

«Tilbakemeldinger fra konsulenter og kuldeentreprenører tyder på at så mye som 90% av alle kuldeanlegg og varmepumper innkjøpt til næringsbygg i 2019 var fylt med klimagassene HFK. Disse klimagassene har vært de mest benyttede kuldemediene frem til for få år siden. De politiske signalene er entydige på at klimagassene HFK skal fases ned i løpet av det neste tiåret. Når kuldeanlegg og varmepumper i næringsbygg har en teknisk levetid opp mot 25 år, så er det åpenbart at denne sektoren ikke har tatt innover seg at dette er usikre investeringer.

Sterke HFK-klimagasser med høyt globalt oppvarmingspotensial bør erstattes med naturlige kuldemedier uten klimapåvirkning, og de kuldetekniske løsningene bør oppgraderes for å spare energi. Byggeiere nå bør gå i seg selv, for tiden er overmoden til å handle klimavennlig», uttalte Rath blant annet.

Skremselspropaganda
Skremselspropaganda uten rot i virkeligheten, hevder på sin side Trond Kristensen.

– NOVAP, NKF og rådgivere som Stig Rath burde sette seg inn i hva som selges i Norge før de prøver å dekke over egne særinteresser. Når store kunder står frem og sier at vi velger naturlige medier, samtidig som vi vet at de kjøper HFO’er og at markedet for naturlige medier i AC ikke er målbart, ja da klinger det noe hult i mine ører. Når en stor statlig aktør vil ha R290 mens en annen ikke vil ha det grunnet veldig omfattende risikoanalyse, hvorfor er det slik? R410a er verdens mest solgte kuldemedium og brukes på over 90 % av verdens markedet i dag. Tallenes tale er klare!

– Når man sier til en statsråd at man kan løse alt med Co2 så er vel det en sannhet med store mangler. I Norge virker det som om vi har ”panikk” og de kjente ”norske ekspertene” dukker opp med påskudd om å lage spesialaggregat. En konsulent fra Drammen skriver at han er redd for de nye mediene som er lett brannfarlig, men samtidig anbefaler han propan og ammoniakk. Hvor er logikken, undrer han, og påpeker at det er viktig at kuldekompetansen i Norge bruker kreftene på de riktige tingene.

–  Kundene ønsker gode anlegg, med enkel drift som han kan tjene inn igjen. Ikke «reodor-anlegg» til en altfor høy pris.

Ferske tall om kuldemedier
Kristensen viser til ferske tall for hva som selges av kuldemedier i Europa når han begrunner sine påstander. Tallene er rapportert inn fra fabrikkene og fordelt på de forskjellige markedene og viser følgende:

  • R410a er fremdeles det mest dominerende kuldemediet med 86 % andel i Europa
  • R1234ze øker litt og spiser fra R134a
  • Naturlige medier er 6-aggregat på nesten 100.000, så det er knapt registrerbart.
  • Trenden går mot invertere, både på scroll og skrue.

Her har Norge noe å lære, mener han.

– Norge er kravstore i Bream og lav GWP, men når det gjelder energieffektivitet er vi nesten helt på bunn – med Danmark på toppen.

Rapporten viser blant annet andel aggregater som selges i de forskjellige energiklassene.

– Norge er tredje sist blant de som velger energiklasse A. Det er ikke mye å skryte av. Samtidig er vi også nummer to i energiklasse E, som egentlig er forbudt.

Hva er det vi gjør feil? Han gir svaret selv:

* Vi kan med sikkerhet kan si at det er det null kontroll i Norge, null konsekvens og for liten kompetanse.

* Pris vinner alltid, hvis det ikke skal kjøpes naturlige medier. Da er pris plutselig underordnet. Resultatet er at Norge bruker vesentlig mer energi enn vi behøver. Mens 32,5% av Europas aggregater har energiklasse A, ligger vi på kun 10,8 %.

–  Igjen ser vi at Norge er annerledes landet og de “ekspertene” som utaler seg her hjemme har fullstendig feil, konkluderer han.

Mot standardisering
– Selv om hele EU går mot standardisering, og dokumenterte testresultater via EU-tester så forsetter de samme folkene som de alltid har gjort. De bruker bladet «Kulde» til ensidig informasjon, og er medlem i NKF.

– Vi får håpe at «Kulde» snart kan fortelle hva som skjer i hele bransjen og ikke bare hos disse to prosentene som utgjør andelen av verdens kjøleanlegg som blir levert med naturlige medier. For ingen store fabrikker går i dag for naturlige kuldemedier i større omfang. Men det finnes en underskog av små dyktige produsenter som lager hva du vil ha, men du vet ikke hva du får. Og har de ikke EU-energi-klassifisering så får de ikke CE merke og er derfor ulovlig å selge.

– Det betyr ikke at fabrikkene også tester ut naturlige medier, men nasjonale lover stopper R290, Co2 greier ikke energikravene i Eco design og ammoniakk er giftig og neppe ønsket i stor skala, konkluderer han.

Farlige påvirkninger
– Når disse såkalte ekspertene prøver å skremme noen med de nye mediene så bør man se hva de naturlige mediene står for, sier han og ramser opp følgende:

  • Ammoniakk er svært giftig og brennbart
  • Co2 fortrenger luften og kan kvele deg, det bruker også mye mer energi
  • R290 er rene bomben og veldig brennbart

– Co2 har nok reddet bransjen i Norge på kjøl frys grunnet høye norske særavgifter. Men de har også gitt sterkt økt energiforbruk. Co2 er også gunstig ved tappevannsoppvarming ved stort vannforbruk. Strammer EU til Eco-direktivet kan Co2 bli forbudt grunnet høyt energiforbruk. Nye HFO’er er også lett brannfarlig, men det er en grunn til at hele spekteret av fabrikker i utlandet går for disse mediene og ikke de naturlige kuldemediene. Men noen i Norge, i et land uten produksjon, uten laboratorier og med 5,5 millioner mennesker mener vel at de vet best. Mens 750 millioner i Europa tar feil!

Det finnes ennå en rekke mindre aktører som produserer spesialprodukter uten nødvendig dokumentasjon, eller at kapasiteten som er kontrollerbar, hevder han.

–  Kuldebransjen i Norge har lang historikk om læregutten som bygde nytt kjøleanlegg på lageret, og så ble det installert uten noe form for dokumentasjon av kapasitet eller energieffektivitet. Eller 2 scrollkompressorer bygget rett på gulvet, tilknyttet et ventilasjon anlegg og kaller det kjøleanlegg. De som selger slike produkter i Norge bør skjerpe seg!

Ødelegger for bransjen
Kristensen viser til at EU har laget en lov om energieffektivitet som alle store aktører må følge og som de store produsentene bruker millioner av kroner på å tilfredsstille.

– F.eks. var 80 prosent av kjølemaskiner solgt i 2018 ikke lov å selge etter 2021 grunnet økt krav til energieffektivitet. De som fortsetter å selge slike udokumenterte produkter ødelegger for bransjen og hindrer utviklingen i Norge. Kun NVE har ansvar for kontroll av leverte produkter, men konsulenter kan sørge for at det er godkjente produkter som selges, med riktig energiklasse.

– Selv om det er hyggelige personer i NVE, tror jeg ikke de vil rette opp. De er på nivå med andre offentlige etater som DSB, Arbeidstilsynet og NAV. Offentlig sektor virker handlingslammet, dessverre, mener han og har følgende oppfordring til konsulenter:

– Nå må dere følge opp. Norge kan ikke være kjent av å selge noe av de meste energikrevende aggregater i Europa. At ”ekspertene” på kulde vil forstå at deres resonnement er feil, til tross for at alt som selges i AC-verden ikke er naturlige kuldemedier og at fabrikkene velger HFO’er,  har jeg liten tro på!

Trendene videre
Slik beskriver Kristensen framtiden:

– Invertere kommer for fullt både som luftkjølt isvann og varmepumper opp til 140 kW med scroll. Produktene vil koste litt mer, men skal vi slå Danmark så kan vi ikke bare gå på pris.

  • R32 og R454B vil erstatte R410, men det vil ta noen år å erstatte alt. R410a vil fortsette i samme takt som i dag da over 90 % av verden spør etter R410a. Det er bare i Norden vi skal redde verden med lokale tiltak.
  • R1234ze vil overta for R134a og snart kan det også levere vann ned til – 8°C på kald side. Produktet skulle vært klart til sommeren men ble noen måneder forsinket grunnet koronavirusutbruddet.