VVS Norge skaper positive endringer i markedet. Det merker våre medlemmer og deres kunder allerede.

VVS Norge har samlet innkjøps- og støttefunksjoner, i tillegg til felles eierskap av Bademiljø og Comfort. Målet er å ruste kjedene for fremtiden og styrke konkurransekraften mot både privat- og proffmarkedet. Dette er viktig for å sikre våre medlemsbedrifter og deres kunder gode rammebetingelser, bedre priser og et større utvalg av kvalitetsprodukter.

I et intervju med VVS Forum fremmer lederne i rørleverandøren Uponor alvorlige påstander om VVS Norge som ikke har rot i virkeligheten. Uponor starter med å hevde at VVS Norge kamuflerer prisbildet ytterligere. Det er i beste fall en gigantisk misforståelse. Bransjen har i lang tid vært preget av det vi og våre medlemmer oppfatter som en ukultur der trynefaktor og bak-kanaler skaper et urettferdig og uoversiktlig prisbilde.

Derfor var økt forutsigbarhet for leverandørene og større åpenhet om prisbildet en viktig forutsetning da vi mot slutten av fjoråret gikk i samtaler med samtlige leverandører. Stikk i strid med hva intervjuet i VVS Forum gir inntrykk av, var Uponor positiv til etableringen av VVS Norge og signaliserte tidlig at de ønsket å være med som en av våre langsiktige hovedleverandører. Dette er en treårig avtale som gir forutsigbarheten de selv trekker frem som viktig for bransjens utvikling.

I tillegg til behovet for økt forutsigbarhet og et mer rettferdig prisbilde, er det bred enighet blant våre medlemsbedrifter om behovet for færre leverandører. Vi ønsker oss dedikerte og langsiktige samarbeidspartnere, noe som innebærer tøffe valg. Da vi nylig inngikk slike samarbeid ble det gjort i tett dialog med våre medlemsbedrifter for å sikre at sluttkundenes behov blir ivaretatt. Én viktig forutsetning var et mer unikt sortiment gjennom eksklusive leverandøravtaler. Etter en helhetlig vurdering av konkurransebildet og våre behov, ble ikke Uponor valgt som leverandør. Vi kan forstå at de er skuffet, men det gir dem ikke rett til å spre usannheter.

Eksempelvis stemmer ikke at flere av våre medlemsbedrifter «hoppet av» etter at VVS Norge ble opprettet. Tvert imot - ingen har hoppet av VVS Norge. Vi opplever at våre medlemmer ser at behovet for nødvendige bransjeendringer som vil styrke konkurransekraften og, ikke minst, utvikle rørleggerfaget for fremtiden. Sistnevnte er vi, i likhet med mange leverandører, særlig opptatt av i en tid der kvalitetsmessig og faglig godkjent rørleggerarbeid blir utfordret ved at sluttkunder vender seg mot nye salgskanaler.

Gevinstene ved å være med medlem i VVS Norge har så absolutt begynt å vise seg. Derfor tror vi flere ønsker å være med på laget fremover. De er hjertelig velkomne!