- Eiere av næringsbygg som i 2019 har investert i kuldeanlegg og varmepumper med klimagassene HFK har langt på vei kjøpt seg problemer, sier Stig Rath i Stig Rath Consulting.

Byggeiere kjøper fortsatt klimagassene HFK tross nedfasing

90 % av alle kuldeanlegg og varmepumper innkjøpt til næringsbygg i 2019 var fylt med HFK

0

Tilbakemeldinger fra konsulenter og kuldeentreprenører tyder på at så mye som 90% av alle kuldeanlegg og varmepumper innkjøpt til næringsbygg i 2019 var fylt med klimagassene HFK. Disse klimagassene har vært de mest benyttede kuldemediene frem til for få år siden.

-De politiske signalene er entydige på at klimagassene HFK skal fases ned i løpet av det neste tiåret. Når kuldeanlegg og varmepumper i næringsbygg har en teknisk levetid opp mot 25 år, så er det åpenbart at denne sektoren ikke har tatt innover seg at dette er usikre investeringer, sier Stig Rath, ekspert på kuldeanlegg og varmepumper, til VVSforum.

Foruten å bedrive kuldeteknisk rådgivning i Stig Rath Consulting, deltar han også som europeisk ekspert i et standardiseringsarbeid for EU kommisjonen, der formålet er å redusere bruk av HFK-klimagasser og global oppvarming ved å fremme alternativ klimavennlig teknologi.

– Eiere av næringsbygg som i 2019 har investert i kuldeanlegg og varmepumper med klimagassene HFK har langt på vei kjøpt seg problemer, sier Rath.

Allerede i 2006 vedtok politikerne i EU en plan for å redusere bruken av HFK, og siden da har en rekke restriksjoner og forbud tredd i kraft. Bare fra 1. januar 2020 kommer det fire nye forbud mot salg av ulike typer nyanlegg og etterfylling med sterke HFK-klimagasser. Dessuten økes HFK-avgiften med 7% til kr 544,- pr. tonn CO2 ekvivalenter (GWP tonn). HFK-klimagassen R407C er mye brukt som kuldemedium i ventilasjonsanlegg og etterfylling vil eksempelvis koste nesten kr. 1.000,- pr.kg. bare i avgift, før en har betalt for selve kuldemediet.

-Alle andre sektorer med kuldeanlegg og varmepumper er kommet langt i å legge om til klimavennlige kuldemedier, og noen som privathusholdning, er ferdige med dette for flere år siden. Har du forholdsvis ny fryser, kjøleskap, kjølehjørne, varmepumpe eller klimaanlegg i bil, er disse fylt med klimavennlige gasser som hydrokarboner eller CO2, sier Rath, -og anlegg med disse gassene bruker også mindre energi.

De kuldeanleggene det er flest av i næringsbygg er i ventilasjonsanlegg. Det er her en kan hente det største bidraget for å redusere global oppvarming.
– Sterke HFK-klimagasser med høyt globalt oppvarmingspotensial bør erstattes med naturlige kuldemedier uten klimapåvirkning, og de kuldetekniske løsningene bør oppgraderes for å spare energi. Rath fremholder at byggeiere nå bør gå i seg selv, for tiden er overmoden til å handle klimavennlig.