VVS Eksperten kan se tilbake på et svært travelt 2021, koronapandemien til tross. I løpet av det første halvåret i fjor ble de to nye kjedene Rørlegger på hjul og VA Eksperten lansert. Samlet har disse tre kjedene nå hele 544 medlemmer ved inngangen til det nye året.

Rekordomsetning
Før sommeren i fjor slapp VVS Eksperten nyheten om at de hadde rundet fire milliarder i omsetning. Nå tar de ytterligere kvantesprang, og vil i løpet av 2022 passere fem milliarder kroner totalt for VVS Eksperten, Rørlegger på hjul og VA Eksperten.

- Vi kan vise til en solid øking på innkjøp. Vi har økt innslaget på hele 25 prosent ovenfor våre samarbeidspartnere det siste året. En del kommer fra nye medlemmer, men mye også som følge av omsetningsvekst hos de fleste medlemmene.

- Den totale omsetningen gjør oss til en attraktiv aktør. VVS Eksperten er opptatt av å samarbeide tett og nært med våre leverandører, og samarbeidspartnere. Vi er avhengig av et godt forhold til våre partnere skal våre medlemsbedrifter være konkurransedyktige ute i markedet. Det gjelder riktige markedspriser, men ikke minst kunnskap og kompetanse vi får tilført gjennom et godt og nært samarbeid. Alle må føle at dette gir noe tilbake, og det gjelder begge veier, sier Johnsen.

Han presiserer samtidig at det ikke er noe mål å bli størst mulig, og at alle nye medlemmer må passe inn i konseptene og ha noe å bidra med til felleskapet. Derfor er de veldig bevisste og selektive når nye aktører banker på døra. De skal passe inn i våre konsepter.

Stor optimisme
Det er derfor med stor optimisme de har tatt fatt på det nye året, og ikke minst optimisme om at pandemien nærmer seg et endelig punktum.

- Ja, nå legger vi opp til at vi og igjen kan møtes med et godt håndtrykk og/eller en klem på de kommende samlingene. Den første vil skje allerede i februar, da alle våre samarbeidspartnere inviteres til en samling. Her vil vi ta et tilbakeblikk på fjoråret, gjøre opp status og ikke minst dele litt av våre tanker og planer for 2022, forteller han.

- Det er også bestemt at vi skal gjennomføre årsmøtet på Gardermoen i september, og vi planlegger for å gjenoppta kompetanse uka, som har vært arrangert for medlemmene årlig siden 2006 og fram til koronapandemien satte en effektiv stopper for den for to år siden.