Ikke så rart han og styret i VVS Eksperten er oppspilt og bruker store ord når de viser oss fasiten for året så langt. Selv om byggebransjen er inne i en tid med mye usikkerhet og mange prosjekter som blir lagt på is, kan de fortelle om gjennomgående høy aktivitet hos sine medlemmer.

- Det viser at vi har et svært dyktig styre, dyktige medlemsbedrifter, som er både synlige og har en god markedsposisjon i sine respektive lokalmarkeder. Og det er nettopp det vi på kjedekontoret skal legge til rette for, at medlemmene kan bruke energien og ressursene ute hos kundene, der inntjeningen ligger. Her har vi ikke et kjedekontor som legger bindinger på medlemmene, men tilbyr full frihet samtidig som man kan dra veksler på fellestjenester og gode innkjøpsavtaler. Vi har veldig fokus på en effektiv kjededrift, med ansatte som gjør en kjempejobb ovenfor våre medlemmer og drift av våre konsepter, understreker Johnsen. 

Enorm pondus

At VVS Eksperten og de to nevnte datterselskapene er ettertraktede fellesskap, bekreftes av at stadig nye aktører banker på døra. I tillegg har kjeden med styret i spissen store forventninger til at også den nylig oppstartede kjeden Anleggsgartner på hjul vil vokse jevnt og trutt.

- I sum gir det oss en meget god posisjon i forhandlinger, og gjør oss til en svært etterspurt samarbeidspartner. Vi gjennomfører mange møter med våre leverandører og øvrige samarbeidspartnere i løpet av året. De uttrykker veldig positivitet og støtter vårt konsept. Så er vi da også veldig bevisste på å spille på lag; ikke skvise mest mulig ut av dem. 

Synlighet og stolthet

De som er glade i norsk langrenn, har nesten ikke kunnet unngå å få VVS Eksperten nærmest inn i stua, i form av startnummerreklame på utøverne og arenareklame. Også på andre, utvalgte idrettsarenaer er VVS-kjeden godt synlig. En profilering som har gitt stor oppmerksomhet og stolthet blant medlemmene, sier han.

- VVS Eksperten vil fortsette å sponse idretten, og nå har Rørlegger på hjul inngått en treårs avtale med Norges Ishockeyforbund, med opsjon på ytterligere tre år. Vi har økt vår synlighet ut i markedet, og vi merker at det også gir våre medlemmer en stolthet som de setter pris på.
Effekten av dette skal gi mer oppdrag, er vår filosofi.

Pengene skal gå til aktivitet for landslagene, sikre flere samlingsdøgn og mer kvalitet, samt aktivitet i bredden.

Teknisk tour

Også for medlemmene, er senhøsten en aktiv tid. Nå er Teknisk Tour i gang for medlemmene av VVS Eksperten og Rørlegger på hjul, hvor 22 steder skal besøkes. Her har rørleggerne en gyllen anledning til å møte et utvalg av leverandørene, få siste input på nyheter og bli oppdatert på tekniske løsninger.  

- Over 900 er påmeldt til årets Tour, det er rekordhøyt. 

Minst like aktivt 2024

Selv om et tilbakeblikk forteller om et eventyrlig 2023, er styret og Johnsen mest opptatt av å se framover. I krystallkula ser de et minst like aktivt 2024.

- Ja, slik bildet ser ut nå, er det stor optimisme blant våre medlemmer. Vi ser ingen grunn til at den gode utviklingen ikke skal fortsette for alle våre fire kjedekonsepter. Vårt mål er å styrke våre medlemmer, og det arbeidet er det ingen som slår oss på.