Enova hevet den økonomiske støtten per kW for alle teknologier som omfattes av programmet for varmesentraler, deriblant væske-til-vann- og luft-til-vann-varmepumper, samt biokjel og solfanger på bygningskropp (men ikke oppvarming med bioolje).

– Noe av det vi bruker mest strøm til i Norge, sammenliknet med andre land, er oppvarming. Det å erstatte ren el med andre tiltak er kjempeviktig for oss. 78 prosent av tiltakene vi må gjennomføre, krever strøm, fortalte hun.

Tilbudet fra Enova går til alle aktører som ønsker å installere varmesentraler basert på fornybare energikilder til bygningsoppvarming eller til industrielle produksjonsformål. Det inkluderer også utvalgte idrettsanlegg. Målet er effektavlasting og fleksibilitet ved å fremme økt utbredelse av termisk infrastruktur i bygg og virksomheter, slik at vi unngår å bruke direkte elektrisk oppvarming.

Fra høsten 2023 endret Enova innretningen på støtteprogrammet som har eksistert siden 2011. Støttesatser ble justert, og det ble differensiert mellom ulike teknologier. Enova har åpnet for å støtte større anlegg enn tidligere og vil stimulere til økt etablering av nærvarmeanlegg. De hevet maksimalt støttenivå fra to millioner til ni millioner kroner. En slik støtte vil kunne favne varmesentraler til og med 3,0 MW. Enova har også økt gjennomføringstiden fra 15 til 18 måneder.

Kritikk underveis

Berner jobber til daglig med energisystemer i Enova.

– Det er viktig å få igang de gode prosjektene som belaster strømsystemet vårt i de verste tidene på året. Men det er ikke for alle å drifte en varmesentral. Vi ønsker 

Artikkelen fortsetter under bilde

også å stimulere til nærvarmeløsninger mellom minst tre bygg, forklarer hun. Enova medgir at de undervurderte kostnadene ved installasjon da de opprinnelig satte igang programmet for 13 år siden. Bergvarmepumpene ble for eksempel atskillig dyrere enn de hadde regnet med.

– Vi har fått tilbakemeldinger underveis om at støtten har vært for liten. Etter Ukraina og Covid har vi sett at prisene har økt mye, det har vi måttet respondere på, sier hun. For virksomheter med små og mellomstore varmesentraler som søker støtte for under tre millioner kroner, får man svar to til tre uker fra søknaden er sendt.

– Vi har sett at det er blitt en del forsinkelser på en del av de prosjektene som har søkt for tidlig. Det må være modent, søkerne må ha gått ut for å hente inn priser før man søker. Og går du over tiden for gjennomføring, får du støtte frem til det tidspunktet når du er ferdig, ikke noe utover det, opplyser hun.

Ganske mange søknader avvises

Berner oppsummerte på seminaret også hvordan det var gått i fjor. Enova mottok 110 søknader, 31 søknader ble avvist på grunn av mangler.

– Man bør for eksempel greie å legge inn et sammendrag i søknaden, sa hun, lettere oppgitt.

– Men samtidig rettes søknadene ofte opp. Det søkes på nytt, med vellykket resultat, sier Berner videre.

I fjor ble det fattet 78 positive vedtak; 39 innen bergvarme, 27 innen bioenergi, for luft og vann var det åtte, mens prosjekter med solfangere og væske/vann hadde to prosjekter hver som fikk økonomisk støtte. Det ble bevilget totalt 43,3 millioner kroner som bidro til 56 MW effektavlastning. Næringsbygg var størst i antall, mens asfaltverk størst i størrelse på enkeltvedtak.

Støtteprogrammet skal avvikles sommeren 2027, og støttesatsene nedjusteres to ganger i året. Første nedjustering skjer 25. september i år.