TEKST HER
Varmepumpen er inverter styrt, altså turtallsregulert og er konstruert spesielt med tanke på en kombiløsning med termiske solfangere.
- Sammen med et nyutviklet styringssystem for solkretsen, kan HYSS – Hybrid Solar System, dra fordel av alle temperaturnivåer fra solen, fra høy til lav temperatur. I tillegg til perioder med gratis romvarme og tappevann direkte fra solfangerne, bidrar i tillegg solfangerne i store deler av året til å øke varmepumpens innkommende brinetemperatur, uttaler daglig leder i Free Energy, Marcus Kanewoff.
- Dette medfører en betydelig forbedring av årsvarmefaktoren SCOP. Kombinasjonen av høytemperatur solvarme som anvendes til tappevann og mellom- og lavtemperaturer som anvendes til varmepumpeeffektivisering,  gir en total årsvarmefaktor på mellom 6-8.

Free Energys Hybrid Solar System (HYSS), har en rekke nye løsninger. Alle system- komponenter, inklusive samtlige deler i solkretsen, er formontert på fabrikk og rommes inne i et kabinett med utvendige modulmål på 60x60 cm. Systemet styres via en medfølgende iPad mini som sitter integrert, men avtagbar, i døren på kabinettet. Via iPad’en kan huseieren se alle driftsdata og selv kontrollere at systemet oppfyller den energi- og kostnadsbesparelsen som er lovet.
- Programvaren oppdateres automatisk online ved behov. Dette betyr at systemet til enhver tid har den nyeste og beste funksjonaliteten, påpeker Kanewoff videre.

Free Energy har også utviklet et dimensjonerings-, tilbuds,- og logistikkprogram som forenkler salgsprosessen fra første kundekontakt fram til systemet er levert og montert.
- Hovedkomponentene som er solfangere, kompressor og lagertank, har 10 års fabrikkgaranti. Siden all solvarmeutrustning leveres pre-montert, testet og ferdig koblet fra fabrikken, og anvendes både til tappevann og varmepumpe- effektivisering, halveres tilbakebetalingstiden for solfangerne, uttaler Kanewoff.

Free Energy er et skandinavisk konsortium med hovedkontor i Trondheim.