Ideen for det nye produktet, som har fått navnet Oso Plus, er å bruke varme fra luft i omgivelsene til å halvere energiforbruket til oppvarming av varmtvann. Samtidig er produktet lett å installere og tar liten gulvplass.

Kompakt
Oso Plus er først og fremst en kompakt og effektiv luft til væske varmepumpe som leverer rimelig varme direkte inn på bereder.
- Vårt mål er å lage et fiks ferdig kombinasjonsprodukt som er enkelt å installere, sier teknisk leder Tom Røine til Vvsforum.
Oso oppgir at målet for Oso Plus er å spare minimum halvparten av boligens forbruksvann fra fornybar energi ved å ved å bruke tilgjengelig luft i omgivelsene.
Med andre ord vil man spare mer energi jo varmere luft man klarer å få tak i.
- I den varme årstid vil den naturligvis være mer effektiv enn når kulda setter inn, men den vil uansett kunne høste energi, sier Røine.

Varmluft
Oso Plus kan dermed plasseres der det er mest mulig varm luft, og den vil gjøre en effektiv jobb hvis man kobler den til utløpet eller avkastet fra et ventilasjonsanlegg. Den kan også plasseres i en kjeller og hente luft utenfra eller i fra kjelleren.
- Siden den henter varme fra omgivelsene kan den også brukes som et kjøleaggregat, og varmen som tas ut vil komme til nytte som tappevann. Oso Plus har mange anvendelser for den som ser muligheter, sier Røine.
Som ekstra energitilskudd er det et elektrisk varmeelement innvendig i berederen.

Prototyp
Det nye produktet ble presentert i form av prototyp under VVSdagene på Lillestrøm, og Oso Plus ble godt mottatt av både rørleggere og fagfolk.
- Dette er et kjekt produkt, jeg regner med at det er stort behov for dette der ute, varmtvann blir det aldri nok av, sa rørleggeremester Olav Hansen ved Hansens Rørservice til Vvsforum da han fikk presentert løsningen under messen av Osos representant Ole Vidar Fladby.

Hansen ser fram til å få en god dokumentasjon, slik at han kan anbefale, selge og monterer Oso Plus der det ligger til rette.

Oso Plus foreligger inntil videre kun som prototyp, og denne er nå til testing og dokumentasjon for ytelse i et uavhengig laboratorium.

Fakta: For Oso Plus er det varmepumpen som er den prioriterte energikilden for varmt forbruksvann. Varmepumpen fungerer i henhold til luft-til-vann-prinsippet: Energi trekkes ut av den omkringliggende luften i fordamperen. For å sikre god energitilførsel presses luften gjennom fordamperen av en kraftig vifte. Energien transporteres i VP-kretsen fra fordamperen til kompressoren. I kompressoren blir energien omdannet til et høyere temperaturnivå. Bare ca 30% av den termiske energien som avgis til oppvarming av vannet kommer fra tilført elektrisk energi (til drift av vifte og kompressor), den termiske energien kommer gratis fra luften. Den termiske energien fra kompressoren føres til slutt gjennom kondensatoren (ekstern varmeveksler) til forbruksvanntanken for å generere varmt forbruksvann. Brukeren sparer dermed opptil to tredjedeler av energikostnaden