Det skriver VB i en pressemelding tirsdag kveld.
 
Etter nesten ett år med grundig og omfattende arbeid presenterte styret i VB løsningen for VB-bedriftene for første gang under VB-dagene 21.april. Siden dette, og frem mot ekstraordinær generalforsamling 14.juni, har styret jobbet for å gi eierne i VB god forståelse for løsningen og hva den betyr – både for VB som helhet, for eierne, og for de ansatte. 
 
– Siden VB-dagene i slutten av april har styret og prosjektgruppa som jobber med Apollon besøkt alle VB-regionene for å presentere løsningen i detalj. Dette har vært en veldig god prosess, med stort engasjement, og med mange gode spørsmål og innspill underveis, sier Anders Almestad, interim daglig leder i VB og prosjektleder for Apollon.

Fra kjede til konsern

Løsningen innebærer en omstrukturering av VB slik at VB går fra å være en kjede bestående av rørleggerbedrifter til et konsern eid av rørleggere. Rent praktisk betyr løsningen at dagens medlemmer selger sin virksomhet til VB, der betalingen skjer i form av lånefinansierte kontanter og aksjer. Fordi deler av oppgjøret skjer i aksjer, vil dagens VB-eiere fortsette å være eiere i konsernet VB. For medlemmene som ikke ønsker å selge virksomheten kan de bli værende i et kjedesamarbeid med VB, eller være tilknyttet kun gjennom et innkjøpssamarbeid. Alle har en plass, både eksisterende medlemmer og nye som måtte ønske å slutte seg til VB.

Prosessen videre

Om VB tar det endelige steget til å bli et konsern, hviler på en videre intern prosess, med flere beslutningspunkter gjennom sommeren og høsten. Som en del av dette løpet vil det iverksettes ulike parallelle arbeidsprosesser som skal ta for seg sentrale aspekter for konsernetableringen, inkludert et utkast til avtaleverk og detaljert organisering. Disse prosessene vil foregå gjennom sommeren og inn i høsten, slik at VB-eierne har enda flere svar på bordet før de da skal ta forpliktende valg på vegne av egne selskaper og VB som helhet. 
 
– VB har alltid vært og skal alltid være, av rørleggere for rørleggere. Det innebærer at eierne selv skal være med på å drive frem og etablere avtaleverket og de praktiske rammene for selve konsernet. Disse interne prosessene starter nå, og i løpet av det neste halve året vil vi få en endelig avgjørelse på om VB til slutt tar steget til å bli et konsern, avslutter Almestad.