Anne Therese Vonheim, Oppgjørsdirektør i Frende, og Morten Erichsen, Leder for Forretningsområde Proff i VB Gruppen, har ledet forhandlingene.

– Vårt mål er å gjøre forsikring så lett som det er trygt, og med VB Gruppen som partner, er målet at våre kunder skal oppleve en enda smidigere og mer effektiv skadeoppgjørsprosess, sier Vonheim.

Morten Erichsen uttrykker også stor tilfredshet med avtalen, og sier at partnerskapet forsterker begge selskapenes engasjement for å yte høy kvalitet og effektivitet i behandlingen av skadesaker.

– Frende er tydelige og setter klare mål til hva de forventer av oss i form av SLA og KPI mål. Samtidig ser de verdien av å investere i relasjonen slik at vi sammen skal kunne jobbe målrettet med vårt felles kvalitetsarbeid, sier Morten Erichsen.