Fagområde

I 2016 ble fagområdet innenfor sentral godkjenning for "Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner" delt opp, etter lengre tids arbeid av blant annet Brannfaglig Fellesorganisasjon i tre individuelle fagområder; "sanitærinstallasjoner", "varme- og kuldeinstallasjoner" og "slukkeinstallasjoner". Bakgrunnen var at kompetansen (utdanningen og erfaringen) som trengs for de forskjellige områdene, ikke er lik. Det virker ikke som dette forstås. For eksempel, i anbudet "Nordkappgata 5-9, 11-19 - Våtromsrehabilitering og vanntåkeanlegg", ble total våtromsrehabilitering av alle bad og vanntåkeanlegg lagt til det samme anbudet. Hva har brann og rehabilitering av våtrom med hverandre å gjøre? Svært lite.

Les også: Boligbygg Oslo KF etterlyser flere leverandører med ekspertise og kompetanse

Prosjekteringsunderlaget

Anbudene som legges ut, er som oftest skrevet feil. Dette gjelder også for anbudene som ligger ute i dag. Brannkonseptene nevner ikke at vanntåkeanlegg avviker fra preaksepterte løsninger, og at vanntåke er derfor vurdert gjennom analyse. Derfor angis ikke funksjonskrav (for eksempel hvilken standard og fareklasse vanntåkeanlegget skal sammenlignes med) og hvilke konkrete ytelser som gjelder. En typisk ytelsesfeil som gjøres nesten hver gang, er plasseringen av pumperom. Minimumskrav til slike rom er en egen branncelle med inngang direkte fra utsiden. Dette er fordi automatisk start av pumpen utgjør den største usikkerheten, for hvilket som helst slokkeanlegg med pumpe. Derfor må de kunne startes manuelt, UTEN å måtte gå inn i bygningen gjennom områder med røyk og brann.

Kompetanse

Vi har tatt utdanning til masternivå innen brann og slokkeanlegg, jobbet med å skille ut de leverandørene som kan dokumentere sine produkter og de som sier at de kan dette, utført testing og forskning på dette siden 2005 og ønsker ikke å konkurrere med rørleggere eller VVS-ingeniører på slokkekompetanse. De har ikke utdanning på prosjektering av slokkeanlegg, men har kompetanse på andre fagområder og installasjon. Videre ønsker vi ikke lengre å komme så seint inn i prosjekter at det blir kjempekonflikt, fordi vi peker på at hele kjeden fra PRO Brannkonsept til rommet for pumpesentralen lengst nede i kjelleren, uten noen form for sikker tilgang ved brann, allerede er gjort. 

Derfor avstår vi fra å gi følge opp disse anbudene og overlater til tilbyder å få de anleggene med den kvaliteten de i realiteten etterspør. Hadde man etterspurt kompetanse for prosjektering av alle typer slokkeanlegg, der valget av hvilken type som passet best, dokumentert gjennom en slokkeanalyse, så er vi her. Det er ikke pengene som driver oss, det er kvaliteten på det som leverer, som er en våre verdier. 

Vårt forslag: Skill mellom prosjektering og installasjon, og vektlegg kompetanse. Da er vi med.