Som vi har løftet i flere artikler på VVS Forum, er byggteknisk forskrift svært forvirrende når det kommer til vanntåkeanlegg. Det fremgår ikke klart nok at vanntåkeanlegg har en standard som ivaretar effektivitet og pålitelighet på lik linje som sprinkler, for de arealer og volum anleggene er testet for. Det gjør at mange av tilbyderne Væhle etterlyser er veldig usikre på om teknologien er "godkjent", og har derfor ikke god nok kunnskap om anleggene.  

Les: - Vi er Norges største boligutleier og ønsker vanntåke, men hvor er tilbyderne?
Les: Trist hvis FG og Finans Norge skal blokkere klimavennlige brannsikrings-løsninger på grunn av misforståelser

- Når FG Skadeteknikk, som er forsikringsbransjens godkjenningsorgan for branntekniske installasjoner, i tillegg virker å ha misforstått den europeiske standarden for vanntåke, og uttrykker skepsis mot vanntåkestandarden i viktige bransjemedier som VVS Forum, er det ikke lett for byggherrene å ta i bruk ny brannvernsteknologi, som kan hjelpe dem å redusere både bygningsmasse, vannbruk og klimautslipp.

Les: Vanskelig å sammenligne godkjenning av vanntåke- og sprinkleranlegg

- Vi har den siste uken vært i kontakt med over 30 potensielle tilbydere og informert dem om at vi er klare for å levere anlegg testet for denne type arealer. For å dimensjonere, installere og kontrollere anleggene, krever standarden at de involverte er kurset av vanntåkeleverandøren. Vi merker at anbud som det Boligbygg har lagt ut, vekker en viss interesse for hva teknologien kan bety for byggeprosjektene. Det er vi selvfølgelig veldig positive til.