Med det nye røret «Ecoflex VIP», setter Uponor en ny standard for preisolerte rør til fjernvarme distribusjon. Isolasjonsegenskapene minsker varmetapet betydelig og øker fleksibiliteten i form av redusert installasjonstid og mindre materialkost.

- Ecoflex VIP har laveste lambda-verdi på markedet for myke skumisoleringsrør (kun 0,004 W / mK), som betyr desidert høyest isolasjonsevne. Nettverk som benytter Ecoflex VIP-rør har opptil 60 prosent lavere varmetap sammenlignet med mykskumisolerte rør med sammenlignbar ytre diameter og opptil 38 prosent sammenlignet med bestselgende hardskumisolerte produkter, forteller Terje Andersen, markedssjef hos Uponor.

- Første isolasjonslaget nærmest røret er ti ganger bedre enn annen isolasjon, supplerer produktansvarlig Kåre Thorsen. - Eller med andre ord; du må ha ti ganger så tjukt lag om du skal oppnå samme isolasjonsevne.

Produktansvarlig i Uponor, Kåre Thorsen.[/caption]

Tynnere isolasjonslag gir samtidig mulighet for mindre yttermantel, det vil si opptil 30 prosent sammenlignet med vanlige myke skumisolerte produkter. Det gjør rørene enda mer fleksible, som betyr raskere installasjon og enklere håndtering, selv på trange steder, på grunn av lav bøyeradius og lette håndtering.

- Installatører kan spare opptil 20 prosent av installasjonstiden sammenlignet med preisolerte plastrør med hardt skum og mer enn halvparten sammenlignet med installasjon av stålrør, forklarer Thorsen.

Ettertraktede egenskaper
Uponors siste produktinnovasjon Ecoflex VIP kombinerer dermed to av de mest etterspurte egenskapene i det preisolerte rørsystemmarkedet. Nyvinningen bekrefter samtidig at bærekraft er en viktig del av selskapets identitet, ved å utvikle produkter som senker karbonavtrykket.
- I tillegg til å være mer energieffektive enn vanlige rørsystemer, bruker de kompakte rørene mindre oljebasert materiale takket være vakuumisoleringspanelene. Produktenes kvaliteter er demonstrert og utprøvd i bransjer som helsevesen, bil og konstruksjon, og betegnes som en nøkkelfaktor innenfor dette segmentet for å redusere varmetap og CO2-utslipp - og med det bidra til å nå globale bærekraftsmål, forteller Andersen.

- EU forventes å forplikte seg til å gå karbonnøytralt innen 2050, og fjernvarme blir sett på som en av de viktigste måtene å bidra til netto-null-målet, samtidig som det reduserer driftskostnader og vedlikehold for eiendomsbrukere. Vi er derfor stolte av å introdusere Ecoflex VIP som en ny teknologistandard for lokale og fjernvarmenett som vil bidra til global innsats for å dempe klimaendringene.

[fact_box fact_box_id="78757"]

Tappevannfjernvarme
Som et ytterligere komplement til porteføljen, lanserer Uponor også  «Ecoflex Aqua VIP» for applikasjoner med varmt vann fra springen, som har de samme isolasjons- og fleksibilitetsegenskapene som Ecoflex VIP. Gjennom produktutviklingen, har selskapet økt dimensjonene på Aqua-serien opp til 110 mm på tappevann. Med økte dimensjoner, kan det benyttes til større vannmengde og effekter enn tidligere.

- Aqua brukes på rent tappevann, mens vår eksisterende portefølje «Ecoflex Thermo» benyttes på varme- og kjøleanlegg, forklarer Thorsen.

- Thermo-serien er konstruert for varmedistribusjon og leveres i både enkel og dobbel utførelse, avhengig av dimensjon.

Uponor har også rørsystem for varmt tappevann og vannbåren varme med sin «Ecoflex Quattro»-serie som består av ett mediarør for varmt tappevann og ett rør for varmtvannssirkulasjon, samt to oksygendiffusjonstette mediarør for vannbåren varme.

Gjennom disse lanseringene, har de økt produktspekteret og – kvaliteten vesentlig, og tar med det ytterligere grep om markedet.