- Som en global produsent av sanitærprodukter og -installasjonssystemer, er «Close to you» TECEs løfte til sine kunder. Nærhet er av selskapet definert som et spørsmål om forståelse, og med denne tilnærmingen har VVS Eksperten og TECE Norge funnet sammen i et tett og fruktbart samarbeid, påpeker Herdlevær.

- TECE har både de produktene og systemløsningene som gir en mer effektiv og lønnsom hverdag for våre medlemmer. Men selskapet har samtidig verdier vi kan assosiere oss med i VVS Eksperten; som går på bærekraft, brannsikkerhet, menneskelige relasjoner og ikke minst lidenskapen etter å skape verdier sammen med kundene. Vi har hatt en utrolig fin reise sammen med TECE, som har utviklet seg fra å være en teknisk leverandør til å bli en av våre største og viktigste samarbeidspartnere, sier Johnsen. 

- Det har vi kunnet dra ekstra stor nytte av i disse tider hvor mange sliter med leveranser. TECE har hele tiden sørget for at vi har fått tilsig av de produktene vi har hatt behov for. Det har selvsagt betydd mye for våre medlemmer. 

God samarbeidsform

Herdlevær er glad for de tette båndene de har fått med VVS Eksperten, og gir honnør både Johnsen og de øvrige på kjedekontoret for den gode samarbeidsformen de sammen har funnet fram til. 

- Vi har vært heldige som har kunnet opprettholde leveransene selv i disse urolige tider. Og vi har vært litt kloke, da vi har vært forutseende og har kunnet iverksette tiltak, sier han. 

- Det har naturlig nok sammenheng med at vi eier vår egen fabrikk og således har muligheter til å påvirke med vår gode standing i det norske markedet. I tillegg har morselskapet Norden som et satsings- og fokusområde, som også kommer våre kunder i Norge til gode. TECE har bygget en mye større teknisk avdeling enn det vi noen gang har hatt og vi bygger den fortsatt ut for å kunne være i stand til å yte den servicen kundene fortjener. 

- Den økte satsingen har vi merket ved at TECE investerer i sine ansatte gjennom fagkunnskap, som kommer oss til nytte og gir oss fordeler, sier Johnsen.

Forventningsavklaring

TECE har innført begrepet «forventningsavklaring» i sine strategier; at de har fokus på å avklare forventningene de har til seg selv som leverandør og til den enkelte kunden. Skal de få til det, må de sitte rundt bordet og snakke sammen.  

Den avklaringen er for lengst tatt mellom TECE Norge og VVS Eksperten, hvor de kom til enighet etter gode samtaler. 

- Deretter handlet det om å levere i tråd med de inngåtte avtalene og få fram produktene på en god og effektiv måte. Når begge parter vet hvilke forventninger man har både til seg selv og den andre parten, bruker vi ikke noe mer tid på det, sier Herdlevær. 

- Og man unngår misforståelser og risikoen for å skape et dårlig samarbeidsklima, kommenterer Johnsen. 

Begge må tjene penger

De trekker begge fram viktigheten i at en slik avtale må gagne begge parter. 

- Ja, om ikke begge tjener på det, er det ikke liv laga. Det er det som kalles et godt samarbeid!