Store deler av vinteren og våren gikk med til å rydde opp etter tidligere ledelse og på støy knyttet til dette. Etter grundig vurdering har styret kommet frem til at selskapets driftsgrunnlag ikke lenger er til stede. VVSforum skrev høsten 2023 om utfordringene selskapet hadde vært gjennom de siste to årene,  grunnet betydelige underslag av betrodde medarbeidere i lederroller. 

Les: Betrodde medarbeidere hos FLOW Bredesen VVS AS har innrømmet grovt utroskap

Styreleder i selskapet, Knut Erling Årstad, uttrykker sin beklagelse over situasjonen: 
-Det har vært en krevende periode for selskapet, og til tross for dedikert innsats fra ansatte og ledelse, har vi dessverre ikke klart å snu den negative trenden. Situasjonen slik den har utviklet seg er ikke av forbigående art. Idet selskapets drift går med underskudd og egenkapitalen er tapt har selskapets styre ikke funnet noen annen utvei enn å begjære oppbud.

Styret i FLOW Bredesen VVS har vært fokusert på å redusere eksponeringen for leverandører og har forsøkt å oppfylle forpliktelser mot kunder til tross for store utfordringer. Styret understreker at beslutningen om oppbud er nødvendig for å beskytte interessene til ansatte, kunder, leverandører og øvrige interessenter.

- Vårt andre VVS-selskap i Agder (FLOW VVS Kristiansand AS) har sagt seg villig til å tre inn i pågående prosjekter for å sikre fordringsverdiene til boet, samt unngå at kundene lider unødig tap. Men det er opp til kundene og bostyrer, påpeker Årstad.

Ansatte i selskapet ble orientert i et allmøte i dag.