En av grunnene til de lyse fremtidsutsiktene, er den nye batterifabrikken til Morrow som akkurat er påbegynt. I kjølvannet av den, vil det komme flere spennende prosjekter. De omkringliggende områdene er nå regulert til boliger. I neste omgang vil det føre til mer infrastruktur som skoler, barnehager og annen næringsvirksomhet.

I disse dager jobber FLOW Bredesen VVS med å sluttføre et stort prosjekt på Odden kjøpesenter i Grimstad. Senteret er blitt utvidet med 15 nye butikker, 2 restauranter og 18 leiligheter over den nye næringsdelen av senteret. Hoveddelen av jobben ble overlevert i slutten av november, men det foregår fortsatt rehabilitering av den gamle delen av senteret. Blant annet jobbes det med å ferdigstille Helsehuset som skal flytte inn på toppen i løpet av februar. 
FLOW Bredesen VVS har levert alt av sanitær og sprinkling. 

- Oppdragene vi har mest av for tiden er prosjekter innenfor leilighets prosjekter, bolig/enebolig og næringslokaler. Selv om vi er i avslutningsfasen i mange av våre prosjekter ser vi at det er god aktivitet i distriktet, noe som kan gi oss mye spennende arbeid i tiden fremover. Det er relativt stor pågang og mye som skal kalkuleres om dagen. I tillegg har vi også et svært spennende prosjekt i Risør, sier Neverlien Johansen.

Tollboden er en spennende jobb som vokste i omfang

I forbindelse med bygging av nytt hotell og spisested i Risørs gamle Tollbod, har det blitt mye arbeid for FLOW Bredesen VVS Arendal. 

I tillegg til at bygget får 9 hotellrom og restaurant i 1. etasje, har eieren også kjøpt en gammel bensinstasjon i parken som skal gjøres om til paviljong der det også blir restaurant.

- Vi har levert alt innenfor VVS-teknisk til den gamle ærverdige tollboden i Risør, både rør sprinkler og energibrønner, sier Børge.
Utenfor er det oppført 6 energibrønner på 200 meters dyp, for utvinning av jordvarme med sløyfer i bakken som skal gi Tollboden gulvvarme i alle gulv. Anlegget har egen varmesentral. Utvendige varmesløyfer i bakken skal også sørge for snøsmelting, for praktisk adkomst mellom Tollboden og Paviljongen.

- Det har blitt stort dette prosjektet. Det begynte med bare tollboden, men jobben ekspanderte med paviljongen og to bygg på andre siden av gata, forteller Børge.

Oppdragsgiveren har gitt FLOW Bredesen VVS mye tilleggsarbeid som boring av energibrønner til varmeanlegget, etablering av kommunale toaletter og et spennende snøsmelte-anlegg, som blir en del av en liten og svært lokal energisentral.

- Det er særdeles hyggelig og få tilliten til å være med på denne totalrenoveringer av en slik historisk prakteiendommen, hvor vi geler oss til å se og prøve ut sluttresultatet når våren kommer sier Børge.

Vil tidlig inn forprosjektet

- Nå om dagen er det mye henvendelser rundt varmepumper og andre energieffektive installasjoner. Vi har i dag god kompetanse rundt varmepumper sammen med vår søsteravdeling i Kristiansand (FLOW VVS Kristiansand), men ønsker å heve kompetanse og fokuset rundt slike leveranser i fremtiden, sier Johansen.. 

FLOW Bredesen VVS ønsker i fremtiden å kunne bidra anda mer aktivt inn i dette med energieffektive løsninger, hvor vi ønsker å komme inn i tidligfasen på forprosjekter slik at det kan legges til rette for slike installasjoner. Dette kan for eksempel være ved planlegging av nye boligområder.     

- Vi vil gjerne være med å vurdere om det skal lages energibrønner, felles energisentraler og solfangeranlegg etc. For å få dette realisert og tidsriktig på plass må vi tidlig inn for å fortelle om kost-nytte og mulighetene som ligger der, sier Børge.

Når byggeprosessen er påbegynt, er det litt i seneste laget for FLOW Bredesen VVS å komme på banen.

Retter seg mot de lokale og litt mindre aktører

FLOW Bredesen VVS kommer fortsatt til å rette seg mot prosjektmarkedet, men ønsker også å vokse innen drift og vedlikehold.

- Vi prøver nå å komme inn på eiendomsbesittere for kunne bistå med å drifte anlegget for dem på en mer proaktiv måte, sier Børge. 
Videre sier han at selskapet ønsker å vokse, men med sunn fornuft. Størrelsen på selskapet er per i dag håndterbar. Han sier også at det kan være problematisk å blir for stor, hvor man da lettere kan miste kontrollen og være mer sårbar opp mot f.eks innleie. 
Det bør være et fornuftig forhold mellom oppdrag som skal løses og antall ansatte. Selskapet har over tid holdt seg stabilt på 25-30 ansatte. 

Bredesen VVS ble etablert i 1927. I 2017, 90 år etterpå, ble de en del av FLOW-gruppen.
- For 6 år siden var vi en av grunnleggerbedriftene da morselskapet FLOW startet, sier Børge.

FLOW har alle tre tekniske fagene i Arendal

- Vi er opptatt av en god og solid kultur. Vi driver litt i mellomsegmentet og rettet oss mot litt lokale og litt mindre prosjektene. Vi tar ikke risikoen med å kalkulere på største og mer komplekse prosjektene som er i vårt område om dagen. Her siktes det til prosjekter som Morrow og nye folkebadet i Arendal. Vi har også endel gode relasjoner til de litt mindre entreprenørene i distriktet, sier Børge.

FLOW Bredesen VVS, FLOW Bredesen elektro og FLOW Bredesen klima har også et tett bånd som bidrar til god kommunikasjon.

- Det er litt artig at FLOW har alle tre tekniske fagene her i byen. Vi håper å dra litt synergier av det og tipser hverandre så godt det lar seg gjøre, avslutter Børge Neverlien Johansen, daglig leder i FLOW Bredesen VVS i Arendal.

Hvert selskap er selvstendig og priser sin del av prosjektet, men om kunden skulle ønske en totalleverandør, er de i FLOW Bredesen VVS heller ikke fremmed for den tanken. Uansett bidrar det tette båndet mellom dem til et nært og godt samarbeid.