Sfty ble etablert i 2012, med fokus på kollektiv brannvarsling i boligselskaper, og er i dag til stede i 170 borettslag og sameier og over 11.000 leiligheter. Et rimelig, men unikt system, forteller Bakker til VVSforum.

- Vår løsning for leilighetsbygg omfatter en multisensor som både er en veldig avansert røykvarsler og en bevegelsessensor, slik at den fungerer også som en innbruddsalarm og adgangskontroll i en leilighet. Den har også en temperatur- og fuktsensor, slik at du kan hente ut informasjon om inneklimaet.

- Om den er montert i kjelleren, kan den også gi informasjon om utvikling av fukt, slik at den kan jobbe preventivt i forhold til råte og sopp eller andre type fuktrelaterte skader. Og sist, men ikke minst har den innebygd to radioer; den ene snakker med wifi-en, slik at produktet kommuniserer blant annet med alarmsentral. Den andre gjør at alle våre varslere snakker sammen, slik at vi kan få en effektiv, kollektiv varsling i skarpe situasjoner.

Behov for vannlekkasjevarsling
Under tiden har tilbakemeldingen fra styrene vært tydelige på utfordringer knyttet til vannlekkasjer. Med en vannskade i gjennomsnitt hvert niende minutt her til lands, representerer det enorme kostnader for både boligselskapene og samfunnet.

- Derfor søkte vi etter en tilsvarende løsning i forhold til trådløs kollektiv varsling om vannlekkasjer. Vi testet ut en rekke sensorer fra ulike tilbydere, med et krav om at den skulle være trådløs, på samme måte som vår multidetektor.  Og når den varsler, skulle den varsle beboerne i den aktuelle boenheten,  uansett hvor de måtte befinne seg i verden - i tillegg til at den også skulle varsle beboerne nedover i etasjen.

- Er du ikke hjemme når lekkasjen oppstår, blir naboen under deg varslet om at det er vannlekkasje i en leilighet over seg og kan ta affære. Samtidig sender systemet en varsling til styret gjennom en styreportal, slik at også de umiddelbart får beskjed om vannlekkasje. Meldingen kan også sendes til en vaktmester eller eventuelt en «husrørlegger» som har ansvar for bygningsmassen.

- Poenget er at det varsles bredt, slik at man kjapt kan stenge hovedkrana eller det som skal til for å stoppe lekkasjen. Nettopp tidsaspektet er ofte helt avgjørende for omfanget av skaden, minner han om.

Saken fortsetter under bildet:

Vannsikring
Enkel og sikker installasjon kjennetegner løsningen fra Resideo.

Tok kontakt Med Resideo
Resideo var en av tilbyderne som ble kontaktet, og det ble raskt fastslått at selskapet hadde produktet og programvaren som matchet Sftys grensesnitt og logikk - og ble valgt som samarbeidspartner. Etter noen få måneders utviklingsarbeid hadde de løsningen på plass. Siden har Sfty installert ca. 4.000 vannlekkasjedetektorer ute hos kundene.

- Det fungerer veldig bra, og har allerede bidratt til å stoppe mange lekkasjer som kunne ha blitt alvorlige for boligselskapet og kostbare for forsikringsselskapene.

Bakker forteller at sensorene primært blir montert innunder kjøkkenbenken i leiligheten, samt eksempelvis rom med varmtvannsbereder uten sluk, og at de bruker egne folk til å installere produktene.  

- Enheten monteres på veggen, og det følger med en kabel som vi legger innunder avløpet. Hele kabelen detekterer fukt og vann. Kabelen kan også skjøtes ved behov, for å trekke kabel over et større område. Ved å bruke vår app, har styret kontroll på at alle vannlekkasjesensorer fungerer - og hvor lekkasjen eventuelt har oppstått - via styreportalen. Og om noen beboere ikke har smarttelefon, blir de varslet via SMS.

- Levetiden på batteriene på sensorene er på minst tre år, og vi tilbyr oss å dra rundt og bytte batteri på alle sensorene, legger han til.

Dialog med forsikringsselskapene
Sfty har også snakket med forsikringsselskapene med ønske om at de som har installert de kollektive vannlekkasjevarslere er kvalifisert til å få redusert forsikringspremie, men så langt har de ikke nådd fram.

- Argumentet har vært at det ikke er automatiske vannstoppere i løsningen. Men vi fortsetter å jobbe med forsikringsbransjen for at de skal ta varslerne inn som en tjeneste til sine kunder, og med det gi redusert premie fordi dette handler om skadereduserende tiltak. Det er tydeligvis en vei å gå før alle ser verdien av nye teknologi!

- Om vi også skal levere vannstoppere til alle leilighetene, må vi inn med rørlegger, som i sum blir et vesentlig fordyrende ledd. Vår løsning er effektiv og rimelig, og gir ekstrem rask varsling. Dermed kan man handle umiddelbart i forhold til å fange opp lekkasjen. Alle våre kunder tegner abonnementsavtaler med et perspektiv på fem år, som skaper forutsigbarhet for begge parter.

Stolt leverandør
Resideo er kjent som Europas ledende produsent av trykkreduksjonsventiler, tilbakeslagssikringer, filtre og multifunksjonsventiler, men selskapet har også en rekke sikkerhets- og smarthusprodukter i porteføljen. Tom Fjordvang, selskapets Business Development Manager Norway & Sweden, gleder seg over det gode samarbeidet med Stfy og er stolt av at nettopp deres sensor ble valgt.

- Jeg har ikke sett et lignende produkt bli presentert for bransjen, og vi har store planer for 2022. Nytteverdien er svært høy ved at den forebygger enorme skader, og potensialet i markedet er nærmest ubegrenset, så dette er bare starten på samarbeidet oss imellom, sier han.

- Det finnes en jungel av produkter, men ingen andre har klart å lage en slik kollektive vannlekkasjevarsling i Norge - og vi har heller ikke sett noe tilsvarende globalt, supplerer Bakker.

- Dette er en unik og rimelig løsning for vannskadeforebygging som burde vært obligatorisk i boligselskapene!
For mer informasjon se
www.sfty.no