David Zijdemans ved OSO Hotwater skal sammen med Thor-Ingar Synstad fra Vaillant holde tre grundige kurs om emnet.
Den første delen dreier seg om akkumulatortankens funksjon i et slikt anlegg. Videre vil man gå inn på hvordan akkumulatoren best kan kobles inn i et anlegg og til slutt hvordan styring og regulering av varmepumpesystemer med akkumulatortank bør utformes.

- Dette blir en grundig gjennomgang av de energimessige mulighetene og de fysiske lovene som gjelder. Samtidige vil vi forklare grundig akkumuleringens rolle i forbindelse med varmepumper og hvordan man kan sette sammen et anlegg på beste måte, sier David Zijdemans til Vvs-forum.

Å pumpe solvarme
I forbindelse med innhenting av andre typer alternativ energi, der solvarme er en av de mest åpenbare, har akkumulatoren en viktig rolle i energisparingen. Foredragsholderne vil her gå grundig gjennom ulike typer solfangere og varmepumper og hvordan disse best kan fungere mot akkumulator.

- Vi har testet ut ulike måter å gjøre dette på i praksis og har gjort en rekke interessante funn. Vi begynner å se konturene av hvordan et anlegg bør driftes for å gi mest mulig energigevinst. Dette vil vi også illustrere med regneeksempler, sier Zijdemans til Vvs-forum.

Erfaringene og teorien som vil bli presentert lar seg anvende på anlegg i de fleste størrelser, fra eneboliger til industribygg.

- Vi har i tillegg en rekke forslag til forbedring av standard varmepumper som er på markedet, slik at de bedre kan fungere og samarbeide med akkumulatoren, forklarer han.

Varme til passivhus
Et annet område man vil komme inn på er hvordan varmepumper helst kan inngå i passive hus, og hvordan man kan sørge for best mulig termisk komfort i passive hus.

- Vi har høstet en del interessante erfaringer med ulike typer varmeavgivere i passiv hus. Her vil vi fortelle om hva som kan være lønnsomt å gjøre, og hva som kanskje ikke er så lurt, sier Zijdemans.

Fagdagen vil være spekket med grundig teori og gode modeller, med formler og gode regneksempler.
- Vi satser på at de som kommer skal sitt igjen med noe matnyttig, og forhåpentligvis se muligheter for egen del etter denne fagdagen, sier Zijdemans.

Man vil også belyse hvordan ulike varmepumper stiller ulike krav til akkumulatortanker og akkumulatortankens rolle i varmtvannsproduksjon.

Den siste delen av dagen er viet til styring og regulering av varmepumpesystemer med akkumulatortank, og hvordan det hele skal styres for å gi varmepumpen gode driftsbetingelser og høy total energibesparelse.

Det vil også belyses hvor spisslasten skal plasseres i et varmepumpeanlegg og hvordan den må styres for best mulig "samarbeid" med varmepumpen, sier Zijdemans.