Da kjedeleder Øystein Kjellsen og regionsansvarlig Per-Magne Nygaard besøkte Tromsø og Kvaløya videregående skole tidligere i høst, fikk de vite at KEM-linjen hadde fått midler fra lokale rørleggerbedrifter, mesterlauget og opplæringskontoret til å besøke VVS-dagene. Da benyttet de muligheten til invitere dem til Varme & Bads stand.

Takknemlig
- Det er moro å kunne få anledning til å reise på en slik tur med alle elevene på KEM-linjen ( Klima, Energi og Miljø). Det er veldig motiverende for alle elevene, inkludert oss lærere. Her få vi se bransjen på nært hold, vi kan se på nye løsninger og teknologi hos de ulike leverandørene. Men ikke minst blir det en svært sosial og hyggelig tur som bidrar til mer samhold og læring. Så vi er svært takknemlig ovenfor Varme og Bad og regionsansvarlig for Nord-Norge, Per-Magne Nygaard for at de tar i mot oss og gir oss en gjennomgang av VB`s konsept og ikke minst viser oss rundt, forteller faglærene Anders Bjerkås og Hans Martin Pedersen.
- Men vi må for all del ikke glemme og takke våre støttespillere hjemme i Tromsø. Det er de lokale rørleggerbedriftene, mesterlauget, og opplæringskontoret som har bidratt til at dette lot seg gjennomføre, påpeker faglærene.

Saken fortsetter under bildet:

Faglærene Hans martin Pedersen og Anders Bjerkås var svært tilfreds med at de fikk muligheten til å besøke VVS-dagene.

Viktig målgruppe
Rørleggerkjeden Varme og Bad har besøkt videregående skoler over hele landet under høsten.

- Dette har blitt gjort i forbindelse med ansatte samlingene vi arrangerer for å fronte holdninger og fagstolthet for de over 1500 medarbeiderne i kjeden, sier regionsansvarlig for VB i Nord-Norge, Per Magne Nygård.
- Besøkene har blitt en svært viktig jobb for kjeden, hvor de kan komme ut å fortelle om rørleggeryrket.

Nygaard påpeker at de har bare positive erfaringer med kjedens besøk ute hos elever og lærere i den videregående skolen. Der blir vi tatt veldig godt i mot, og vårt budskap er å kunne fortelle om faget, holdninger og mulighetene som finnes. Bransjen står ovenfor mange utfordringer, hvor rekruttering er den største. Derfor er det viktig å kunne formidle alt det positive og spennende denne bransjen kan tilby, sier regionsansvarlig for Nord-Norge.

- Vår visjon er at vi skal være den kjeden alle ønsker å samarbeide med. Skal vi klare å rekruttere nok ungdom inn i rørleggeryrket og Varme & Bad, må vi ut og snakke med ungdommene.

Viktig bidrag i rekrutteringen
Faglærer Pedersen synes Varme og Bad tenker helt riktig i forhold til fremtiden og rekruttering. Han fremhever VB sitt trainee-program, og mener det er viktig å skape engasjement blant ungdommen og fremtidens rørleggere. Da må teori og praksis sys sammen til en utfordrende og spennende hverdag.

- Elevene på KEM-linjen er utplassert en til to dager per uke, samt en sammenhengende uke på høsten, og hele tre uker på våren. Det ser vi på som svært positivt og lærekurven er enorm. Vi sitter på mye gammelt utstyr på skolen, mens man ute hos de forskjellige rørleggerbedriftene jobber med det siste av både utstyr og teknologi. Vi ser at elevene har kjempestor glede av dette, både faglig og sosialt, poengterer faglærer Hans Martin Pedersen avslutningsvis.