Det nye DVCompactE aggregatene fra Systemair blir imidlertid dokumentert både for dimensjonerende data, men også for andre driftspunkt. På denne måten vil det bli enklere å sammenligne resultatet ute på bygg med den dokumentasjonen som foreligger. En viktig faktor i denne dokumentasjonen er at alle virkningsgrader presenteres i valgt driftspunkt.
- Dette gjelder også for motorer, noe som ikke er vanlig for andre leverandører. Her kan det ligge store forskjeller om ikke nyeste teknologi er tatt i bruk, sier Ingebrigtsen.

PM-motorer
Mens mange snakker om PM-motorer som kommende teknologi, har Systemair allerede tatt i bruk denne teknologien som standardløsning for aggregater.
- Sammenlignet med asynkron motor og frekvensomformer er besparelsen med PM-motor formidabel, da det er en forbedret EC-teknologien som tas i bruk i PM-motorer. En av fordelene med PM-motor, sammenlignet med en standard EC-motor, er at motoren er formet som en standard fotmotor og tar derfor ikke plass i viftehjulet, noe som gir bedre virkningsgrad også på viftehjul. Videre er den blitt optimalisert, slik at den har en bedre virkningsgrad jf. en standard EC-motor, sier Ingebrigtsen.
Med forbedret virkningsgrad kan man bruke en mindre motorstørrelse (fysisk størrelse) enn med en asynkron motor. Det gjør at motoren i tillegg blir mindre og lettere.

Kompositt
Viftehjulet som er DVCompactE benytter av komposittmateriale. Dette gjør at vifteprofilen blir mer aerodynamisk, noe som gir bedre virkningsgrad og gir lavere lyd. Viftehjulet er dessuten mye bedre avbalansert, noe som reduserer vibrasjoner, gir mindre slitasje og lyd. Det er dessuten lettere enn et stålhjul.
Ny roterende varmegjenvinner er også tatt frem for å optimalisere virkningsgrad og trykkfall. Dette for å møte de nye markedskravene som gjelder.
En annen nyhet som vises på VVS-Dagene med DVCompactE er bypass utenom gjenvinner når varmebehov ikke er nødvendig. På denne måten senkes trykkfallet internt i aggregatet når varmebehovet synker.
- Dette gir stor innvirkning på SFP-verdien i sommerdrift, noe som igjen gir vesentlige lavere elforbruk.


Enklere paneler
Styringspanelene til frekvensomformerne har fått plass i luken på automatikkskapene, slik at det er enkelt for servicepersonalet å se driftsfrekvensen. Aggregatene leveres som standard med automatikk som er ferdig konfigurert og testet. For å lese driftsstatus på aggregat eller endre enkelte innstillinger, kan App til Andriod telefon benyttes. Programmet kan lastes ned gratis fra Google Play. Man finner det ved å søke på Systemair i Google Play, eller ved å trykke på linken på vår hjemmeside.
- En ny versjon av SystemairCad er klar for nedlastning fra vår hjemmeside, og kan brukes til å beregne alle ytelser. Egne plug-ins for MagiCAD og Revit er dessuten på plass, slik at prosjektert aggregat kan implementeres direkte i konsulentens dimensjoneringsprogram, med alle tilhørende variabler på plass, forklarer Ingebrigtsen.

Flere nyheter
Systemair skal også presentere Nye aggregater for leiligheter og små boenheter, med roterende varmegjenvinner som vil være leveringsklare fra nyttår. Man vil også vise fram et aggregat med innebygget kjøkkenhette. 
Tunnelvifter har gjennom de senere år blitt et betydelig produktområde for Systemair og flere leveranser er blitt gjennomført. Her er kravene høye til dokumentasjon og kvalitet, noe som passer Systemair godt. Et eksemplar, dog av en mindre størrelse, vil bli vist frem på VVS-dagene.
Under VVS-Dagene vil vi vise nye CE-godkjente brannspjeld og et tilhørende nytt styringssystem. Styringssystemet er det enkleste og mest fleksible systemet på markedet.  Systemet kommuniserer via bus, slik at det er enkelt å kontrollere de ulike spjeldene og samt se hvilket spjeld som gir alarm om funksjonskontroll skulle svikte. Automatisk funksjonskontroll hver uke, eller når aggregatet ellers stopper, ligger i automatikken. Med betjeningspanelet er igangkjøringen enkel og driften oversiktlig.

Garasjeventilasjon 

Garasjeventilasjon er et nytt satsningsområde for Systemair, da basert på push-pull system med impulsvifter. Dette er et produktområde som passer godt i vår strategi om kunnskapsbasert salg. 
For garasjeventilasjon, er effektiv ventilasjon med lav energibruk og tilrettelegging for brannvesenet i tilfelle brann (røykventilering), to hovedpunkter. Her passer et impulsviftesystem perfekt. 
Systemair har et bredt produktspekter for garasjeventilasjon og kan skreddersy løsninger, komplett med vifter og automatikk. Med vår kompetanse bistår vi rådgivere og entreprenører gjennom hele prosessen  - fra skisseprosjekt til overlevering. Under VVS-dagene vil vi vise en lavtbyggende impulsvifte for garasje, og vi vil vise en video fra et fullskalaforsøk med røykventilering.

EC-vifter
Gjennom Økodesigndirektivet har ventilasjonsbransjen fått noen nye krav over seg, og mange flere vil komme. Den 16. juni 2011 inntrådte første steg i kraft ved å sette krav om at IE1 motorer ikke kan importeres og omsettes i Norge. Det nye minimumskravet er IE2, og fra 1. januar 2015 vil det stilles krav til EI3-motorer for en del størrelser, mens resten av motorene kommer etter 1. januar 2017.
- EC-motorene som Systemair benytter i sine produkter overholder allerede kravene som kommer i 2017, og snart kan vi presentere et komplett viftespekter med EC-motorer. DVCompactE (vårt ventilasjonsaggregat for næringsbygg) som benytter PM-motorer, overholder trolig IE4-kravet som ennå ikke er stadfestet men som omtales som ”Super-premium efficiency motor”, sier Ingebrigtsen. 
Under VVS-Dagene vil vi vise ulike vifter med EC-teknologi, samt vi vil vise forskjellen i energiforbruk gjennom en testrigg som besøkende kan utfordre seg i. Her vil man kunne se forskjell på energibruk på vifte med EC-motor kontra vifte med AC-motor.