Produktsjef Tom Tøraasen i Danfoss Heating Solutions ser store muligheter for mer bruk av de samme ventilene i det norske markedet.

Behagelig inneklima
Ventiler for automatisk regulering og avstengning er nødvendig i enhver moderne bygning. I tilfellet med to 35 etasjers boligblokker i Burj Khalifa handler det om vedvarende kjøling. Det er livsnødvendig i et klima hvor temperaturer over 40 grader er velkjent.

Ventilene er av typen Danfoss AB-QM. De bidrar til å avstemme bygningens kjølesystemer så perfekt at innetemperaturene er de samme, uansett hvor sterkt sola steker ute. Ventilen kan også brukes i mengderegulerte varmesystemer og kommer til å være fremtidens reguleringsventil.

– Slike avanserte balansesystemer gjør mer enn bare å sørge for et behagelig inneklima, forteller Tom Tøraasen.

Minsker energibruken merkbart
– Med den nøye kontrollerte og stabile gjennomstrømmingen er det også mulig å redusere behovet for pumping av varmt og kaldt vann. Det gir store utslag i energiregnskapet. Danfoss har målt besparelser på opptil 50 prosent energisparing med slike løsninger. Vår representant i Dubai forteller at tilbakebetalingstiden for investeringen i AB-QM endte på bare tre år.

Tøraasen legger til at byggherrene i Emaar Properties satte pris på den raske installasjonen og innkjøringsfasen.

To ventiler i en
– Et ytterligere bidrag til kostnadsreduksjon er at man trenger bare en ventil, AB-QM som fungerer både som en strupeventil og en reguleringsventil. At ventilen i tillegg er svært enkel å innstille med riktig vannmengde gjør hele montasjen kostnadseffektiv.

Anlegget i Dubai betjener 21 000 kvadratmeter boligareal, med 800 beboere. 800 ventiler i ulike størrelser er montert, sammen med like mange aktuatorer.

– Formålet med slike anlegg handler om komfort, paret med lavest mulig kostnader for å få det til. Da spiller det ingen rolle om vi snakker 40-50 varmegrader i ørkenstrøk eller 20 kalde, norske. Behovene er de samme, sier Tom Tøraasen.
-I dag benyttes AB-QM ventilene i første rekke av kjølebransjen i Norge, men vi forventer at man også i varmeanlegg begynner å bruke denne typen ventiler mer og mer.