Rundt 20 prosent av boligene skal tilbys med de nye løsningene OBOS Bostart og OBOS Deleie som gjør det lettere for flere å komme seg inn på boligmarkedet på Fornebu.

Skanska skal bygge de to første kvartalene i det nye prosjektet som ligger sentralt mellom Nansenparken og kjøpesenteret Fornebu S. Her kommer også et av stoppestedene på den planlagte Fornebubanen.

– Nansenløkka er nok et prosjekt i den langsiktige avtalen mellom OBOS og Skanska på Fornebu. Vi ser frem til å fortsette å videreutvikle det gode samarbeidet gjennom dette og kommende prosjekter på Fornebu, sier konserndirektør for byggvirksomheten i Skanska, Tor Arne Midtskogen.

Prosjektet vil bli bestilt bygget og inngå i Skanska sin ordrereserve når OBOS har oppnådd tilfredsstillende salgsgrad og rammetillatelse foreligger.

Salgsstart for de første boligene er 16. juni, og det planlegges for at de første beboerne kan flytte inn høsten 2023.

Høye miljøambisjoner
Nansenløkka er OBOS sitt første FutureBuilt-prosjekt. Det betyr høye miljøambisjoner med et overordnet mål om å redusere klimagassutslippene med mellom 30 og 50 prosent.

Det skal gjennomføres fem ulike forbildeprosjekter på hele feltet, hvor det i de to første kvartalene skal bygges 150 leiligheter med nær nullenergi- standard.

Det arkitektoniske uttrykket blir variert, og materialbruken vil være tilpasset omgivelsene, med utstrakt bruk av teglstein og tre. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Dyrvik Arkitekter og Transborder Studio.

– Vi tar miljøhensyn under hele byggeperioden, og legger til rette for grønn mobilitet med blant annet bil- og sykkeldeling. På Nansenløkka skal det være lettere å leve et miljøvennlig liv. Byggene skal være energieffektive og ha smarthusteknologi, deleløsninger som felleslokaler og urbant landbruk, sier Tveitnes Seip.

Skanska har deltatt i utviklingen av prosjektet sammen med OBOS siden oppstarten i 2017. Blant annet har prosjektet hatt god nytte av spisskompetansen til Skanska Teknikk og avdelingen for klima, miljø og bygningsfysikk, for å realisere FutureBuilt-avtalen og de høye miljøambisjonene.

– Nansenløkka er et flott prosjekt som passer oss godt, hvor vi får bidra med vår kompetanse fra en tidlig fase for å skape et godt og miljøriktig prosjekt sammen med en viktig kunde. Det har vært et godt samarbeid, og jeg vil gi honnør til OBOS som går foran og setter krav til ambisiøse klima- og miljøbesparelser. Dette er helt i tråd med vår strategi, sier regiondirektør i Skanska Oslo Bolig, Tomas Kjendlie.