Nylig har Gunnar Nilsson tiltrådt som prosjektutvikler for dette fagområdet. Nilsson kommer fra en stilling i utstyrsprodusenten QMT som har levert medisinsk gassutstyr til Oras i en årrekke. Nilsson er sivilingeniør og har 30 års erfaring fra denne teknologien. Videre er han akkreditert sikkerhets-besiktningsmann for medisinske gassanlegg, og har deltatt i en rekke standardiseringskomiteer innen fagfeltet.

Fra før av bestod avdelingen av Svein Olav Barhellestøl som fagsjef og Usman Riaz som prosjektleder for medisinske gasser.

- Medisinske gassanlegg skiller seg betydelig fra andre typer rørinstallasjoner og krever spesialkompetanse, også for de utførende. Anleggene er underlagt en rekke regler, standarder og normer, herunder NS-EN standarder, SIS-normer, krav om sertifisert personell og akkreditert besiktningsmann, heter det i en melding fra Oras. Oras har nylig hatt et kull med spesialrørleggere på etterutdanning hos QMT.

- Oras har mange tiårs erfaring med en rekke slike anlegg rundt om i Norge. Den eldste referansen vi har funnet er fra 1949, avslutter markeds og utviklingsdirektør Anders Bredesen, som også har mange års erfaring med tekniske anlegg for legemiddelindustrien.