Den som prosjekterer et varmepumpeanlegg har en nøkkelrolle og skal være den som koordinerer og kvalitetssikrer arbeid gjort av andre aktører. Kurset gir deltagerne en helhetsforståelse for store varmepumper og en grundig gjennomgang av systemet.


Kurset gir deltagerne:
•helhetsforståelse for hvordan et varmeanlegg fungerer.
•en grundig gjennom av alle de ulike delene som inngår i et varmesystem.
•forståelse for hvordan dimensjonere et anlegg korrekt.
•oversikt over varmekilder og distribusjonssystemer.
•kompetanse på hvordan styre, regulere og overvåke et anlegg.
Det er et stort potensial for å redusere energibruken i bygninger ved å ta i bruk kjent og velprøvd teknologi som varmepumper. 1. juli 2010 ble det et krav i teknisk forskrift at alle bygg over 500 kvadratmeter skal få minimum 60 prosent av sitt termiske energibehov dekket av fornybar energi. For bygninger utenfor fjernvarmeområde vil man da i praksis ha valget mellom varmepumpe og bioenergi.

Program:
Mer utfyllende informasjon finner du her

Program dag 1 09.00 -09.30 Registrering og kaffe
09.30 -10.00 Fordeler og anvendelsesområder for varmepumpeteknologi
10.00 -10.45 Varmepumpeprosessen
10.45 - 11.00 Kaffepause
11.00 -12.00 Ulike arbeidsmedier
12.00 - 12.45 Lunsj
12.45 - 13.30 Komponenter i varmepumpen
13.30 - 14.15 Varmekilder for varmepumpesystemer
14.15 - 14.30 Kaffepause
14.30 - 15.30 Varmekilder for varmepumpesystemer
15.30 - 16.30 Dimensjonering av varmepumpeanlegg

 Program dag 2 09.00 – 10.45 Oppbygging av systemløsninger
10.45 – 11.00 Kaffepause
11.00 – 12.00 Styring, regulering og overvåking
12.00 – 12.45 Lunsj
12.45 - 13.30 Distribusjonssystemer for varme og kjøling
13.30 – 14.30 Case gjennomgang bergvarmepumpe
14.30 – 14.45 Kaffepause
14.45 – 15.45 Case gjennomgang uteluft/vann varmepumpe
15.45 – 16.00 Oppsummering og spørsmål

 Forelesere på kurset:
Jørn Stene – Cowi AS, Bjørn G. Borgnes – Futurum Energi AS, Vidar Havellen – Norconsult AS, Gert Nielsen – Sweco AS

Fornybarprosjektet:
NOVAP har sammen med 6 øvrige foreninger etablert prosjektet Varmekompetanse for å øke kompetansen innen vannbåren varme og fornybar energi. Optimal prosjektering av større varmepumpeanlegg er en av fem moduler i prosjektet.