Erlend Simonsen, nestleder i styret for Grønn Byggallianse og direktør Teknisk forvaltning hos DNB Næringseiendom, skal under konferansen Energismarte bygg i Lillestrøm 8. og 9. februar ta for seg Eiendomssektorens veikart mot 2050, utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Han skal samtidig legge frem hva hans eget eiendomsselskap har gjort, og tenker å gjøre.

- En ting er å snakke om veikartets innhold, men spørsmålet er hva gjør vi eiendomsbesittere rent praktisk med dette, kommenterer Erlend Simonsen. Han forteller at han vil si litt om hvilke planer DNB Næringseiendom har i denne forbindelse og være praktisk orientert med utgangspunkt i strategidokumentet Eiendomssektorens Veikart mot 2050. - Det lages mange gode strategidokumenter, men innholdet må også være håndfast og konkret, er hans bestemte mening. Ut fra denne tankegangen vil han trekke frem hva DNB Næringseiendom har tenkt å gjøre med veikartet som veiviser. - Vi i DNB Næringseiendom har allerede startet, så jeg ønsker å dele hva vi har gjort. Han mener at eiendomsbesittere bør skjønne hva veikartet betyr i praktisk arbeid, og la egen forretnings strategi sammenfalle med innholdet i veikartet. - Veikartet sikter inn mot 2050, men eiendomsbransjen kan ikke vente med å gjøre noe til 2050. Vi må begynne nå, ellers når vi ikke målet, sier Simonsen. Han påpeker at eksisterende bygningsmasse i Norge er stor i forhold til det som bygges nytt. - Det er bra at vi følger opp med nye bærekraftige bygg, men vi må gjøre en betydelig innsats på eksisterende bygningsmasse også, fastslår han. - Eiendomsbransjen er en viktig premissleverandør, og vi kan sette i gang arkitekter, rådgivere, leverandører og alle andre i bransjen, slik at alle blir med på dette, avslutter Erlend Simonsen. I Veikart for 2050 kan vi lese at utgangspunktet for arbeidet er byggeiers ønske om ta sin  del av ansvaret for et bærekraftig samfunn på kommersielle betingelser. Det interessante for eiendomsaktørene, som dette veikartet primært er laget for, er hvordan de skal kunne tenke langsiktig og likevel handle i nuet for å møte «det grønne skiftet». Her er tidsperspektivet viktig. Det kan være kostbart å legge om for tidlig før etterspørselen etter grønne bygg er der, grønne løsninger har fremdeles en noe høyere kostnad. Samtidig er det en viktig strategisk beslutning å vurdere det faktum at det kan bli enda mer kostbart å vente for lenge - det tar lang tid å transformere en bygningsportefølje! Veikartet inneholder 10 anbefalte strakstiltak for små og store byggeiere og 10 anbefalte strakstiltak til myndighetene. 5 av de 10 strakstiltakene for byggeiere er direkte relevante for eksisterende bygningsmasse, mens 5 passer nybygg og rehabilitering. Konferansen heter Energismarte Byggog holdes i Thon Hotell Arena i Lillestrøm 8. – 9. februar 2017. Arrangører er Nelfo, EFO, RIF og IEE, og målgruppen er eiendom, rådgivere og elektrobransjen. Egen emneknagg for arrangementet er #smartere Konferansens egen nettside med mer info og påmelding finner du her!