Grundfos MIXIT er designet for varme- og kjølesystemer, og er utviklet i tett samarbeid med Grundfos sine kunder.

- Når vi så på alle de frittstående komponentene i en tradisjonell shuntgruppe, tenkte vi mer og mer at det må være en måte å forenkle en slik løsning på. Så begynte kundene våre å komme med de samme innspillene. Det var da vi visste at vår ambisjon var å skape en mindre kompleks løsning, sier Jon Olav Eidsmo, salgsingeniør i Grundfos til VVSforum. 

- Nå har Grundfos lansert en løsning som vil gjøre det sikrere og enklere for entreprenører og installatører å installere shuntgrupper. Vi har redefinert og forenklet blandekretsen, slik vi kjenner den i dag.

- Shuntgruppeløsningen består av kun to hoveddeler, ventilenheten og en pumpe, og er veldig effektiv for rørleggeren å montere. Den bidrar til å gjøre innreguleringen vesentlig sikrere enn ved tradisjonell oppbygging av en shuntgruppe, ved hjelp av et intuitivt oppsett og appen Grundfos GO. Med MIXIT sparer man et sted mellom 30-40 prosent på tidsbruken, om ikke mer, samt at man har kontroll på kostnadene.

- Et fellestrekk ved de fleste bygninger er at det finnes ulike temperaturbehov. Da trengs det varme- og kjøleanlegg som balanserer dette optimalt, understreker Eidsmo. 

- I MIXIT styres blandingstemperaturen av temperaturgiveren som ligger i pumpen på sekundærkretsen. Ventilen åpner og lukker ventilen i henhold til forskjellen mellom settpunkt og målt sekundær turtemperatur. Her kompenseres svingninger i primær turtemperatur og trykkvariasjoner da enheten kan leveres med dynamisk funksjonalitet som gjør den trykkuavhengig fra 5-250 kPa. MIXIT sitt settpunkt kan også påvirkes av utetemperaturen ved hjelp av PT1000 eller 0-10 volt signal.

Saken fortsetter under bildet:

Grundfos - VVS-dagene-1.jpg
Stort besøk på Grundfos sin stand under VVS-dagene.

Mindre plass med kun to komponenter

Eidsmo forteller at de funksjonene som ligger i løsningen, vil kunne erstatte opp til 8-12 komponenter i fra en tradisjonell shuntgruppe. 
Shuntgruppeløsningen er prefabrikkert, så det innebærer at alle komponenter er ferdig kablet og testet fra fabrikk som gir høy kvalitet og bedre forutsigbarhet for installatøren. 

Grensesnitt

En tradisjonell shuntgruppe kan få et veldig uoversiktlig grensesnitt på grunn av flere leverandører av de ulike komponentene. Rør, innreguleringsventiler, tilbakeslagsventil, temperaturgivere, 2/3-veis ventil, aktuator (motor til ventilen) og ikke minst styring av alle disse komponentene. MIXIT vil få ned grensesnittet og man får ved hjelp av EN leverandør, full kontroll og oversikt over den komplette shuntgruppen.

Den prefabrikkert shuntgruppeløsningen innehar Modbus og Bacnet protokoller, både RS485 og Ethernet, som kan låses opp ved kjøp av en oppgradering. Den henter også pumpedata som vil gi opptil 100 tilgjengelige datapunkter ved hjelp av en kabel. Man kan også få ut en energiberegning både på Appen Grundfos GO og via bus da MIXIT har overvåking på temperaturdifferansen på tur og retur, samt mengde i kretsen, legger Eidsmo til.

- Shuntgruppeløsningen inkluderer også en gratis overvåkingsløsning av Grundfos BuildingConnect som viser kart og skjematisk oversikt på temperatur, ventilåpning, enkle alarmer og annen systeminformasjon. All informasjon vises på vår intuitive og brukervennlige plattform Grundfos BuildingConnect. Dessuten kan MIXIT enkelt oppgraderes til en profesjonell versjon som inkluderer tilgang til full overvåking, fjernstyring, trenddata, analyser, innsiktsfulle alarmer og brukeradministrasjon.

- Vi håper med MIXIT at vi kan gi rørleggeren eierskapet på shuntgrupper tilbake! Med et sprikende grensesnitt med uklare linjer har dette vært utfordrende, og ikke minst kostnadsdrivende. Nå blir dette mye enklere, sier Eidsmo til VVSforum.