Skadene oppstår som regel når det offentlige kloakknettet ikke håndterer de store vannmengdene et skybrudd medfører. Overbelastningen gjør at vannet presses tilbake i kloakken og opp i kjellerne. I tillegg til skader på huset ødelegger vannet både møbler, hvitevarer og innbo hvert år. 
Dette er skader som kan minimeres ved hjelp av raske tiltak.

Saken fortsetter under bildet:

Grundfos - oversvømmelse inne-1.jpg

Dreneringspumper er avgjørende for å håndtere oversvømmelser. De fjerner vann fra lavtliggende områder og bidrar til å beskytte eiendom og infrastruktur. Når det kommer mye nedbør eller snøsmelting, kan vannstanden i elver og innsjøer øke, noe som kan føre til oversvømmelser og skader. Dreneringspumper spiller en nøkkelrolle i å redusere disse farene ved å fjerne overflødig vann. 

Grundfos tilbyr flere typer dreneringsløsninger, som kan fjerne vannet raskt og minimere skaden hvis uhellet skulle skje og vannet har kommet inn.

Hjelp kundene dine med å fjerne vannet ved bruk av for eksempel Grundfos MULTIBOX alt-i-ett løsning, eller de individuelle nedsenkbare pumpene UNILIFT KP, CC eller AP.

Se video her