– Man fester Snapdrill på røret, og så er det hull på ti sekunder. Det er en revolusjon mot de opptil 15 minuttene det vanligvis pleier å ta, sier rørlegger Thomas Mikkelsen i Sig. Halvorsen AS.

Han er en av dem som har prøvd ut verktøyet i jobbsammenheng og han setter stor pris på at man i stedet for å kappe røret i to, lage gjenge i ene enden og ha på en forgreining kan feste røret i taket og deretter tilpasse det. – Jeg har boret 800 hull med Snapdrill i det bygget vi er i nå, og kjenner ingenting i armer eller skuldre. Dette arbeidet går jo i at man står mye med armene over hodet, og tradisjonelt ville jeg ha brukt batteridrill og håndmakt. Det er veldig tungt, og mange pådrar seg slitasjeskader, sier Mikkelsen og legger til: – Å montere sprinklerrør er i dag en av de hardeste jobbene i rørleggerfaget. Jeg tror det er mange som av den grunn ikke vil jobbe med sprinkler. Men med Snapdrill går det veldig mye kjappere, det er forutsigbart og du vet at du kan bore 3-400 hull med ei hullsag. Det blir mer forutsigbart tidsmessig og for de som skal regne på jobben. – Mindre tid på byggeplass – Snapdrill er et nytt verktøy som støtter opp om dette med prefabrikkering, mindre svinn, en enklere jobb og en mer rasjonell arbeidsmetode for montasje. Altså mindre tid på byggeplass, sier daglig leder i Sig. Halvorsen, Tor Jakob Dysjaland. Han synes også det er kjekt at det nyskapende verktøyet har utspring i et lokalt initiativ, og at egne ansatte ser nye muligheter. – Ikke minst gir dette en lettere hverdag for rørleggeren også med tanke på HMS og, et slik verktøy støtter også opp om at man klarer å stå lengre i arbeidslivet når det utvikles lettere arbeidsmetoder. Dette er vinn vinn for alle parter, sier Dysjaland. Kombinerer teknikk fra oljeindustrien og rørbransjen – Vi har alltid vært interessert i å utvikle våre egne produkter, og da min svoger som er rørlegger nevnte hvor tungt rørleggere jobber med sprinklermontering fikk jeg ideen om å bruke vår kunnskap fra oljeindustrien til å utvikle verktøy også til rørbransjen, sier daglig leder Tor Ole Talgø i GMV AS. Oljekrisen i 2016 satte startskuddet til prosessen, og i 2017 satte ingeniørene i firmaet seg ved tegnebenken. De følgende årene har GMV brukt mye ressurser på å utvikle, teste og finjustere verktøyet. – Nå fungerer det slik det skal kvalitets- og effektivitetsmessig, og i september 2020 var Snapdrill ferdig til kommersiell bruk. 10 bedrifter har brukt det til nå den og de er veldig fornøyde, sier Talgø. Alltid nødvendig med opplæring – Snapdrill er et godt produkt som vil effektivisere mye. Det er stas å se at våre medlemsbedrifter er med på å utvikle nyskapende og gode verktøy. Jeg vil også trekke frem Helleviks vannutkastersikring og Rørleggeren AS' portable vask som eksempler på dette, sier fagsjef Martin Andersen i Rørentreprenørene Norge. Han mener Snapdrill er et svært godt anboringsverktøy på horisontale rør. Risikoen for at metallspon og avkapp fra røret som bores forsvinner i anlegget blir større når man kapper på vertikale rør. Det er viktig å kvalitetssikre at metallbiten følger med hullsagen. Konsekvensen er demontering for å få ut metallbiten. – Det er også viktig å understreke at verktøyet virker kun egnet for montering når røret er tørt og anlegget ikke er i drift. Det vil også være nødvendig med dokumentert opplæring på alle nye verktøy og systemer for at man skal tilfredsstille plan- og bygningsloven §26-9, sier Andersen og legger til: – Er man usikker på hva man gjør, skal man ikke utføre arbeidet. Man skal være kvalifisert personell! Kan man ikke, kreves det opplæring på bruk av slike verktøy og systemer, selv om man er utdannet rørlegger.