Med oppkjøpet styrker Multiconsult seg ytterligere innen VVS og blir både det største og mest kompetente VVS-miljøet i Østfold med til sammen 20 VVS-rådgivere.

- Vi er veldig glade for at Planteknikk har valgt å bli en del av Multiconsult. Vi har mange felles verdier og kulturen i selskapene ser ut til å passe godt sammen. Sammen danner vi et sterkt og dyktig VVS-miljø som vil gjøre oss i stand til å tilby enda bedre tjenester og service for våre kunder fremover, sier Armand Åsheim, direktør for forretningsenhet Østfold i Multiconsult.

Planteknikk har en sentral kundeportefølje og har utført VVS-rådgiving og -prosjektering for anerkjente kunder i mange år. Gjennom dette arbeidet har selskapet opparbeidet seg et godt rennommé i bransjen og overfor kunder. Dette vil nå bli videreført som en del av Multiconsult.

- Vi vil nå kunne tilby våre kunder bedre kapasitet og et bredere tjenestespekter. Vi ser dette videre som en mulighet til å sikre våre medarbeidere en god arbeidsplass og samtidig ivareta deres videre utvikling, sier Freddy Hagelund, daglig leder i Planteknikk.

Planteknikk ble etablert i 1991 i Fredrikstad. Firmaet har gjennom flere år opparbeidet seg bred erfaring og kompetanse innen VVS-faget. Totalt arbeider det fire personer i selskapet.