Ekstreme strømpriser har denne vinteren vært en stor belastning for både husholdninger og næringsliv. Samtidig skaper utviklingen i strømmarkedet store barrierer mot elektrifisering og ny grønn næringsutvikling.

Det går mot et underskudd på strøm i Sør-Norge allerede i 2026. Med store begrensinger i tilgangen på ny vann- og vindkraft undres mange nå om det grønne skiftet må settes på vent til havvindsatningen realiseres i 2040.

Kanskje ligger løsningen på strømkrisen hos deg og meg? Analyser fra NVE viser at boliger og næringsbygg kan spare 13 TWh strøm gjennom lønnsomme tiltak. Solceller på tak kan bidra med ytterligere 7 TWh. TIlsammen utgjør dette omlag 14% av Norges samlede strømproduksjon.

Arrangører er Nelfo, Naturvernforbundet, El og IT Forbundet, Norsk Varmepumpeforening som vi holdes den 17.8 kl. 09.30 - 10.30 på MØR biffhus.

Mer info om deltagere og tema finner du her