Det sa Torkild Korsnes i sin tale til Generalforsamlingen i Rørentreprenørene Norge. 170 deltakere var i helgen samlet i Bodø, der Torkild Korsnes til stor applaus ble gjenvalgt som styreleder.

Trønderen og daglig leder i K. Lund er en sterk og tydelig leder av den 110 år gamle bransjeorganisasjonen for rørleggerbedrifter.

Torkild Korsnes roste tillitsvalgte som i alle år har sørget for å holde bransjeorganisasjonen relevant.

Konseptet vi følger er at vi gjør en dugnadsinnsats for hverandre, sa han og spurte retorisk:

– Hvordan sikrer vi at vi forblir relevante? Hvordan sikrer vi at vi i tide ser det som kan bli et tog vi mister? Dette handler om våkenhet, og å ha evne og vilje til å se langt nok fremover, sa Korsnes og varslet at styret det kommende året skal se på organisering av RørNorge.

Et forslag om å åpne for at kjede- og alliansekontor kan bli medlemmer ble utsatt, og spørsmålet blir en del av den kommende organisasjonsdebatten.

– For å ha relevans, må man være effektiv, sa Korsnes.

Kraft i det grønne

– I dette øyeblikk står verden overfor et grønt skifte. Sekunderingen sier at vi er bak skjema, men jeg ser ikke helt bort fra at bildet lyver litt. Som ved alt viktig byggearbeid er det en fase med forberedelser før selve arbeidet tar til, men til gjengjeld går det raskt når man kommer i gang.

Korsnes la ned en påstand om at byggebransjen blir essensiell i arbeidet med det grønne skiftet.

– Vi har jobbet med bærekraft i årtier, og skal fortsette med det. Vi skal ikke skifte virksomhet, vi skal ikke utfases, vi skal ikke begynne i andre markeder, vi skal ikke skape nye markeder. Vi skal tvert imot fortsette å bygge gode, varige og energieffektive bygg – akkurat slik vi har ønsket og foreslått i lang tid, sa Korsnes.

Kilde. RørNorge