Det skriver de på sine hjemmesider.

- Erfaring fra prosjekter er at det blir brukt mye tid (og penger) på å diskutere hva som er godt nok for å oppfylle funksjonskravene mht. vannskadesikkerhet i TEK17. Tolkningene av regelverket er ofte like mange som antall deltagende personer i møtet og alle har sin egen lommebok å ta hensyn til, skriver de.

Saken fortsetter under bildet:

RørNorge.jpg
Bildetekst: RørNorge jobber med forslag til endring (fra venstre): Are Skaar Nielsen (fagsjef), Oddgeir Tobiassen (Direktør kompetanse og utvikling), Eli Heyerdahl Eide (fagsjef) og Henrik Seljeset Berg-Olsen (fagsjef).

Øivind Ask, i medlemsbedriften Oslo-Akershus Rørleggerbedrift AS, har i høst forsøkt å få VVS-tekniske rådgivere til å ta et standpunkt til hva som er godt nok. I helt konkrete eksempler på vanninstallasjoner som prosjekteres hver eneste dag, har ingen ønsket å uttale seg skriftlig.
- Dette forteller oss at usikkerheten rundt hvor kravsnivået ligger er for stort.

- Representanter fra Fagrådet for våtrom (FFV) og RørNorge jobber med forslag til endring av veiledningsteksten for § 15-5. Innvendig vanninstallasjon i TEK17. Målet er å få et regelverk med mindre rom for tolkning og etablere et kravsnivå som er fornuftig. Kravene som settes må gå opp i en nytte/kost-analyse. I forlengelsen kan vi spare bransjen for konflikt, usikkerhet og unødvendige kostnader. Hovedfokus må være vannskadesikre installasjoner basert på god håndverksmessig utførelse, skriver de i meldingen.