- Lillehammer er et attraktivt sted med en blomstrende turistnæring og et stort hyttemiljø. Den nye avdelingen med butikk vil gi oss bedre tilgang til disse viktige markedene. For mange av våre kunder er den fysiske butikkopplevelsen avgjørende, og butikkene fungerer som en viktig servicekanal for Heidenreich. Med den nye butikken på Lillehammer ønsker vi å fortsette å møte våre kunders behov og tilby en førsteklasses handelsopplevelse, sier Olsen.

Saken fortsetter under bildet:

Oversiktsbilde av Industrigaten 50 på Lillehammer hvor Heidenreich skal etabalere seg. 

Ole Petter Klavestad, salgsdirektør VVS, Heidenreich.
Ole Petter Klavestad, salgsdirektør VVS, Heidenreich.

Kundene i Lillehammer vil få en butikk med et bredt utvalg

Heidenreich er sikker på at den nye avdelingen og butikken på Lillehammer vil være en verdifull ressurs for markedet i Lillehammer og omegn.  
- Vi er forpliktet til å tilby våre kunder den beste mulige servicen, en god handleopplevelse og et bredt produktsortiment. Vi er sikre på at den nye butikken vil hjelpe oss å oppnå dette målet, sier Ole Petter Klavestad, salgsdirektør VVS i Heidenreich.

Den nye Heidenreich-avdelingen og butikken vil ligge i Industrigaten, 50 på Lillehammer og tilby et bredt utvalg av de produktene som rørlegger trenger. Avdelingen vil også ha et uteområde med plass for rør og større VVS- og VA- deler.

Relokalisering av Heidenreich Gjøvik

Beslutningen om å åpne en ny avdeling og butikk på Lillehammer kommer etter en grundig evaluering av driftsforholdene på Gjøvik og mulighetene grossisten ser ved en ny avdeling på Lillehammer. Heidenreich Gjøvik har vist en nedadgående trend i omsetning de siste årene, og fjorårets flomskader påvirker fortsatt den daglige driften og kundenes opplevelse av butikken, og en omfattende renovering vil være nødvendig for å gjenopprette normal drift.

- Samtidig ser vi en økende etterspørsel og omsetning i Lillehammer-området. Etter nøye vurdering har vi derfor besluttet at en relokalisering til Lillehammer vil gi oss større muligheter for videre vekst. Den nye beliggenheten vil også bedre betjene kunder i Gudbrandsdalen og viktige hytteområder rundt Lillehammer. Heidenreich Gjøvik legges derfor ned i løpet av sommeren 2024, påpeker Olsen.

- Skal fortsatt gi den gode servicen til kunder i Gjøvik- området
- Vi vil gjøre vårt ytterste for å fortsatt ivareta våre kunder i Gjøvik, og vil fortsatt ha selgere som yter service og oppfølging av kunder i Gjøvik- området. Vi kommer til å fortsette med fysiske besøk og oppfølging via telefon og mail som i dag. Våre leveringstidspunkter i forhold til vareleveranser vil fortsette som i dag. Vi skal fortsatt være tilstede både for VA- og VVS- kunder både på Hamar, Gjøvik og nå også sterkere tilstede på Lillehammer, poengterer distriktssjefen for innlandet.

- Vi ser frem til å ønske våre kunder velkommen til vår nye avdeling og butikk på Lillehammer og er overbevist om at den vil bidra til å styrke Heidenreichs tilstedeværelse og service i regionen.